Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

POCU 2014-2020: Se lanseaza primul apel de proiecte!

tineri-computerIncepand cu data de 20 noiembrie 2015, ora 10.00, se vor putea depune primele cereri de finantare in cadrul POCU 2014-2020. Ministerul Fondurilor Europene a anuntat lansarea primei cereri de propuneri de proiecte din cadrul POCU 2014-2020 dedicata inregistrarii la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi. Beneficiarii eligibili in cadrul acestei CPP sunt MMFPSPV/ SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati cu activitate relevanta (inclusiv structuri ale tinerilor).

Primul apel de proiecte din cadrul POCU 2014-2020 este de tip non-competitiv, fara termen limita de depunere. Proiectul/ proiectele care vor obtine minimum 80 de puncte in cadrul procesului de evaluare vor fi selectate automat in vederea semnarii contractului de finantare.

Unde se depun proiectele

Conform Regulamentului 1303/2013, art. 122, lit.c „statele membre se asigura ca, pana la 31 decembrie 2015 cel tarziu, toate schimburile de informatii intre beneficiari si o autoritate de management, o autoritate de certificare, o autoritate de audit, precum si organismele intermediare sa poata fi efectuate prin intermediul unor sisteme de schimb electronic de date”. In baza Regulamentului a fost creat sistemul MySMIS 2014, sistem care a fost lansat in cadrul unei conferinte de presa la inceputul lunii octombrie, doar pentru potentialii beneficiari ai POCU.

In perioada octombrie – noiembrie, la nivelul Organismelor Intermediare POCU au avut loc sesiuni de instruire cu privire la utilizarea MySMIS2014. Accesul in cadrul sistemului informatic a fost permis pentru potentialii beneficiari doar pe durata sesiunii de instruire, desi au existat cereri de eliminare a acestei restrictionari, in scopul asigurarii unui nivel maxim de eficienta a consultarilor.

La momentul derularii instruirilor, sistemul nu permitea vizualizarea decat a modulului aferent inscrierii unei cereri de finantare. Va prezentam cateva dintre caracteristicile noului sistem valabile la sfarsitul lunii octombrie:

  • Toate documentele care se ataseaza in noul sistem vor fi semnate cu semantura digitala
  • Inscrierea in sistem: reprezentatul legal al organizatiei urca in sistem o declaratie si un act justificativ care atesta statutul sau si creeaza contul organizatiei. Poate numi imputerniciti cu diferite drepturi asupra contului organizatiei (vizualizare, scriere, validare)
  • Nu exista (deocamdata) limita la marimea documentelor care pot fi incarcate in sistem
  • Bugetul unui proiect este realizat in mod automat de sistem, pe baza resurselor necesare definite la fiecare activitate
  • Inainte de trimiterea proiectului, se incarca CV-ul managerului de proiect propus. Doar in situatii exceptionale se poate numi un alt manager de proiect
  • Toti partenerii unui proiect trebuie sa isi creeze conturi distincte si sa valideze prin reprezentantul legal/imputernicit online cu semnatura digitala proiectul – inainte de transmiterea cererii de finantare

      Ghidul solicitantului poate fi descarcat online.    

       Sursa:www.fonduri-structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor