Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

POR 2014-2020 si POIM 2014-2020: finantare corelata, pentru dezvoltarea regiunilor Romaniei

20150711_072851Vineri, 10 iulie 2015, la Palatul Victoria, a avut loc evenimentul semnarii Deciziei de Aprobare a Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, adoptat de Comisia Europeana si Guvernul Romaniei.

Programul aduce aproape 9,5 miliarde de euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) si din Fondul de Coeziune al UE, pentru proiecte in domeniul mediului, energiei si transporturilor.

POIM se coreleaza cu Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 in diverse domenii cum ar fi:

 • interventiile privind apa si apa uzata (finantate prin POIM) se coreleaza cu cele privind mobilitatea urbana (finantate prin POR);
 • masurile privind eficienta energetica (POR) se coreleaza cu cele de sprijnire a sistemelor de termoficare (POIM) – prin POR se acorda prioritate cladirilor conectate la reteaua de termoficare;
 • realizarea planului de mobilitate urbana pentru Bucuresti-Ilfov (finantat prin POR) va facilita implementarea masurilor destinate retelei de metrou (finantate prin POIM);
 • reabilitarea dumurilor judetene (POR) se coreleaza cu prioritatile stabilite prin Master Planul de Transport (POIM). s.a.

Programul Operational Regional 2014-2020 este succesorul Programului Operational Regional 2007-2020 si unul dintre programele prin care Romania va putea accesa fondurile europene structurale si de investitii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), in perioada 2014-2020.

POR 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeana (CE) din data de 23 iunie 2015.

In acelasi timp, POR 2014-2020 este corelat cu celelalte programe operationale active in Romania in perioada de programare 2014-2020 :

 • Programul Operational Competitivitate 2014-2020,
 • Programul Operational Capital Uman 2014-2020,
 • Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020,
 • Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020,
 • Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020
 • Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020.

– si cu strategiile sectoriale/nationale in domeniile sale de interventie.

POIM 2014-2020 este programul operational cu cea mai mare alocare de fonduri europene, de cca. 9,5 mld. euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si din Fondul de Coeziune (la care se adauga o cofinantare nationala de cca. 2,4 mld. euro).

Prin POIM 2014-2020 se asigura finantarea principalelor prioritati de dezvoltare ale Romaniei in domeniile:

 • transport – in acord cu Master Planul General de Transport, cu o alocare de 6,8 mld. euro (din care 5,1 mld. euro, contributia UE);
 • mediu – pentru conformarea cu prevederile directivelor europene si indeplinirea angajamentelor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apa si deseuri, precum si in vederea protectiei biodiversitatii si prevenirii inundatiilor si eroziunii costiere, cu o alocare de 4,47 mld euro (din care 3,8 mld. euro, contributia UE);
 • energie – in acord cu obiectivele Strategiei Europa 2020, pentru reducerea consumului de energie in industrie si in sectorul casnic si promovarea utilizarii resurselor regenerabile, cu o alocare de 0,6 mld. Euro (din care 0,52 mld. euro, contributia UE).

Sursa:MDRAP

        Impreuna in lumea afacerilor