Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

POR: Ghidul General al Solicitantului a fost modificat!

curs-mp-800x450

 MDRAPFE-AM POR a publicat ordinul de modificare a Ghidului General al Solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Principalele modificări realizate sunt:

modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale, de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice, pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă;

  • includerea situației în care nu se aplică mecanismul de selecție și contractare pentru apelurile competitive, respectiv atunci când aceste apeluri sunt închise, iar valoarea solicitată a proiectelor depuse în cadrul regiunii de dezvoltare nu acoperă alocarea regională. In acest caz, Organismele Intermediare ale POR vor putea demara etapa precontractuală pentru toate proiectele care întrunesc punctajul minim, fără a mai aplica mecanismul etapizat de selecție și contractare, ceea ce elimină premisele competitiționale în apelul respectiv;
  • includerea mențiunii că pentru toate proiectele depuse în cadrul apelurilor competitive deschise la Organismele Intermediare, pentru care s-a întrunit punctajul minim de acceptare, dar nu s-a întrunit pragul de calitate, se pot solicita documentele aferente etapei de precontractare, pe riscul solicitantului, cu privire la contractarea proiectului în urma aplicării mecanismului descris în ghidul specific și încadrarea în alocarea regională a proiectului;
  • pentru apelurile necompetitive, principiul primul venit, primul servit rămâne aplicabil, referindu-se la blocarea sumei alocate fiecărui proiect, în funcție de ordinea depunerii acestora, doar dacă au fost parcurse cu succes etapele de evaluare, selecție și contractare. Totuși, parcurgerea acestor etape pentru proiectele care se încadrează în alocarea regională a apelului, se poate realiza fără respectarea ordinii de depunere a proiectelor. De exemplu, pot exista situații în care, pentru unele proiecte, nu sunt necesare clarificări sau solicitanții răspund mai repede la solicitările de clarificări decât termenul limită prevăzut în Ghidul General;
  • eliminarea din textul Ghidului General a prevederilor legate de obligativitatea depunerii proiectului tehnic (PT) și sancțiunile aferente. Modificarea respectivă a fost inclusă în forma de contract aprobată prin ordinul MDRAP nr. 3170/07.12.2016, fiind omisă eliminarea prevederii din textul ghidului;

actualizarea formei de contract cu prevederile legale în vigoare;

actualizarea Modelului F – modelul orientativ al acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea modificărilor menţionate mai sus se vor emite ordine de modificare a prevederilor ghidurilor specifice lansate pentru corelarea, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului General.

Sursa: www.inforegio.ro

        Impreuna in lumea afacerilor