Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Petitia beneficiarilor POSDRU DMI 3.1.

PETITIA BENEFICIARILOR POSDRU FACEBOOKMiercuri, 08 aprilie 2015, a avut loc, la Brasov o intalnire de lucru cu beneficiarii Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.1. – Promovarea culturii antreprenoriale.

Scopul intalnirii a vizat dezbaterea problemelor pe care le au beneficiarii 3.1. in implementarea proiectelor finantate din această linie de finanţare referitoare la:

 • nelegalitatea aplicării procentului de cofinantare pentru schemele de minimis incluse în proiect
 • lipsa răspunsurilor OIR si AMPOSDRU la clarificarile solicitate de beneficiari in ceea ce priveste:
 • definirea modalităţii de îndeplinire a indicatorului „Numărul locurilor de muncă nou create în cadrul întreprinderilor nou înfiinţate
 • domeniile de activitate – coduri CAEN a firmelor nou înfiinţate care vor câştiga concursurile de planuri de afaceri şi care vor beneficia de schema de minimis
 • modalitatea prin care se poate verifica şi evita apariţia conflictului de interese precum şi de incompatibilitate a persoanelor din grupul ţintă care participă la concursul de idei de afaceri
 • procedurile pentru solicitarea cheltuielilor aferente schemei de minimis respectiv a cheltuielilor angrenate de beneficiarii schemei de minimis, documentele justificative care sunt solicitate în cadrul cererilor de rambursare şi cererilor de plată din partea beneficiarului şi partenerilor cât şi din partea beneficiarilor schemei de minimis
 • condiţiile în care se pot întocmi acte adiţionale la acordurile de finanţare pe care le încheie întreprinderile nou create cu administratorul schemei de minimis, în conformitate cu art.18, alin (6) al Schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru antreprenori”.
 • condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să iniţieze o afacere independentă şi a căror plan de afaceri a fost selectat spre finanţare prin schema de ajutor de minimis
 • eligibilitatea grupului ţintă din punctul de vedere al domiciliului / reşedinţei în aria de acoperire a proiectului
 • eligibilitatea planurilor de afaceri care câştigă concursul de idei de afaceri, din punctul de vedere al prevederii din Ghidul solicitantului – condiţii specifice capitolul 2.2 „minim 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare judeţ din aria de acoperire a proiectului”
 • modalitatea de verificare a îndeplinirii criteriului precizat la pct. 4.2. Activităţi eligibile, lit. A din Ghidul solicitantului – condiţii specifice „Din totalul grupului tinta participant la programul de formare, cel putin 50% va fi reprezentat de persoane din categoria de varsta 18-25 ani, inmatriculati in invatamantul superior”,
 • definirea componenţei si atributiilor membrilor Comisiei de selectie a ideilor de afaceri
 • modul cum se va aplica actualizarea valorii ajutorului de minimis conform art 12 al Schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori” şi definirea reperelor: data acordării, data plăţii tranşelor, modalitatea de calcul, moneda şi cursul la care se aplică

Întrucât termenele pentru desfăşurarea activităţilor din această linie sunt extrem de scurte şi în implementarea proiectelor au apărut o serie de probleme la care AMPOSDRU întârzie să furnizeze un răspuns, fapt ce conduce la o situaţie îngrijorătoare, cu efecte posibil nefavorabile pentru beneficiarii şi partenerii din proiecte, participanţii de la întâlnirea de la Braşov au considerat că este necesară transmiterea unei solicitări oficiale către AMPOSDRU pentru a clarifica problemele ce au apărut în implementare.

În acest sens, a fost redactată PETIŢIA beneficiarilor DMI 3.1. care va fi depusă vineri, 17 aprilie 2015, la AMPOSDRU, Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Finanţelor Publice în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă beneficiarii şi partenerii din proiectele POSDRU DMI 3.1.

Petitia şi formularul de susţinere sunt disponibile pe www.ccibc.ro, la sectiunea Vocea Firmelor, sublink-ul Vocea Firmelor.

Beneficiarii si partenerii din proiectele finantate prin DMI 3.1 pot semna petitia completand formularul disponibil on-line.

Lista de semnături care însoţeşte petiţia va cuprinde numele organizaţiei, numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila, scanate şi integrate similar modelului petiţiei „Salvaţi Moldova de Sărăcie” care este disponibilă pe www.ccibc.ro, secţiunea Vocea Firmelor, sublink-ul Vocea Firmelor.

Pentru uşurinţa integrării listei de semnături, avem rugămintea ca semnătura să nu se suprapună peste ştampilă, sau peste linia chenarului din formular.

        Impreuna in lumea afacerilor