Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

POSDRU: Instrucțiune privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată

1Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat Instrucțiunea 109/16.09.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 are în vedere următoarele:

 • Prevederile Deciziei Comisiei Europene nr.2771/2015 privind aprobarea orientărilor referitoare la închiderea programelor operaționale 2007-2013;
 • Prevederile Hotărârii Guvernului nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
 • Prevederile Acordului cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
 • Adoptarea unor măsuri financiare pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene;
 • Măsurile necesare a fi întreprinse în vederea închiderii Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cuprinsul instrucțiunilor se prevăd următoarele:

 • Termenele limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013 este 31 decembrie 2015. Această dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor. Nicio cheltuială efectuată după această dată nu mai poate fi solicitată la rambursare dupa această dată;
 • Acele cheltuieli care, prin natura lor, pot intervene duoă finalizarea proiectului (cheltuieli de audit) vor fi considerate neeligibile dacă nu vor fi plătite până la 31 decembrie 2015;
 • Termenul limită până la care beneficiarii pot depune Organismele Intermediare Cereri de plată este 30 octombrie 2015;
 • Termenul limită la care Organismele Intermediare îl au la dispoziție pentru transmiterea la DGPCU a cererilor de plată este 27 noiembrie 2015;
 • Termenul limită până la care beneficiarii pot depune la AM/Organismele Intermediare cererile de rambursare finale este potrivit contractului de finanțare și/sau instrucțiunilor DGPCU, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2016;
 • Termenul limită până la care Organismele Intermediare vor transmite la DGPCU cererile de rambursare este 31 martie 2015.

Sursa: www.finantare.ro

        Impreuna in lumea afacerilor