Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

POSDRU:Dialog intre Autoritatea de Management,Organismele Intermediare si beneficiari

dialog20_ptahi_fotoliaIn continuarea întâlnirilor cu beneficiarii desfășurate la nivelul fiecărui Organism Intermediar POS DRU, Autoritatea de Management POS DRU (Direcția Generală Programe Capital Uman – MFE) și Organismele Intermediare au organizat, în perioada 21-31 iulie 2015, o serie de sesiuni de dialog la nivel regional la care au participat aproximativ 400 de beneficiari care implementează proiecte co-finanțate prin intermediul POS DRU 20017-2013.

Aceste sesiuni au avut drept scop prezentarea rezultatelor POS DRU 2007-2013, a termenelor stabilite cu privire la închiderea programului operațional, colectarea și discutarea problemelor întâmpinate în implementarea proiectelor și a propunerilor de îmbunătățire a acesteia, precum și prezentarea noilor oportunități de finanțare din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

În ciuda dificultăților întâmpinate de beneficiari în implementarea proiectelor acestora, indiscutabil au existat și rezultate demne de menționat, acestea fiind pe scurt punctate de către directorii Organismelor Intermediare, dar mai ales de beneficiarii care au prezentat proiectele lor de succes. Munca are genul femininO șansă pentru persoanele fără loc de muncă din Regiunea Sud Muntenia și Regiunea Sud EstFii competent pe piața muncii!COMARU – Complex de măsuri active în ruralS.M.A.R.T- Set de Măsuri Active pentru Reorientare și Training100 de inimi pentru 100 de copii, PRAG – Pregătirea șomerilor in meseria de agent paza si ordine, Fii tânăr antreprenor pentru viitor!, Însoțește-ne la bordul carierei!Măsuri active de ocupare pentru 260 persoane inactive, în căutarea unui loc de muncă, şomeri, inclusiv şomeri de lungă durată din Regiunea Vest, Judeţul TimişCALLCEMM- „Apelați centrul electronic de mediere a muncii’’,Antreprenoriat RuralMEDIA-FEM: Startul tău în televiziuneMeșterul turisticProgram dedicat reintegrării profesionale și sociale a persoanelor afectate de Tuberculoză, sunt câteva dintre proiectele prezentate.

Experții Autorității de Management au prezentat beneficiarilor calendarul stabilit pentru închiderea Programului Operațional și corespondența acestuia cu finalizarea proiectelor aflate încă în derulare. De asemenea, profitând de această oportunitate, beneficiarii au fost consultați cu privire la termenele pentru depunerea cererilor de plată și/sau de rambursare finale ce vor fi stabilite printr-o instrucțiune ce urmează a fi publicată de către AM POS DRU în perioada imediat următoare. 
Beneficiarii au fost invitați la dialog, la semnalarea problemelor pe care aceștia le întâmpină pe parcursul implementării proiectelor lor, dar mai ales, la oferirea de sugestii privind potențiale soluții pentru aceste dificultăți.

În fiecare dintre cele 8 regiuni dialogul a fost activ, s-a discutat despre numărul mare de instrucțiuni emise de AM și termenele de implementare ale acestora, întârzierile survenite în procesarea cererilor de plată și de rambursare, lipsa unei abordări coerente și unitare a OI-urilor și AM-ului cu privire la diverse aspecte ce țin de implementarea prevederilor Ghidurilor Solicitantului, instrucțiunilor, legislației, etc, necesitatea unui help-desk pentru beneficiari, birocrația sporită, etc.

Autoritatea de Management și Organismele Intermediare și-au însușit aspectele discutate – probleme și potențiale soluții – iar la nivelul Ministerului Fondurilor Europene au început deja demersuri spre a rezolva parte dintre acestea și mai ales, spre a evita situații similare în implementarea proiectelor ce vor fi co-finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Întrucât beneficiarii prezenți și-au manifestat interesul asupra noului Program Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, experții Direcției Generale Programe Capital Uman au prezentat pentru aceștia și oportunitățile de finanțare din POCU 2014-2020.

Direcția Generală Programe Capital Uman își propune desfășurarea unor astfel întâlniri cu beneficiarii și potențialii beneficiari cu regularitate pentru a asigura transpunerea nevoilor acestora și experienței practice în noile documente ce vor susține implementarea proiectelor POCU 2014-2020.

Sursa:Ministerul Fondurilor Europene

        Impreuna in lumea afacerilor