Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Precizari referitoare la persoanele care au obligatia depunerii formularelor 392A si 392B

Nr. A_RPC 214/16.02.201694722_5449

COMUNICAT DE PRESA ANAF

Ref: Formularul 392A si 3928

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic, este inferioara sumei de 220.000 lei, au obligatia sa depuna formularul 392A «Declaratie informativa privind livrarlle de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2015».
Nu se depune acest formular daca aceste persoane nu au desfasurat livrari de bunuri si prestari de servicii in anul 2015 in interiorul tarii.

Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 de lei, au obligatia sa depuna formularul 392B «Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul 2015».
Nu se depune acest formular in situatia in care aceste persoane nu au desfasurat in anul de referinta livrari de bunuri si prestari de servicii in interiorul tarii si/sau achizitii efectuate din tara.

Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care realizeaza operatiuni scutite fara drept de deducere prevazute la art. 292 cu exceptia celor prevazute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e), f), care nu sunt accesorii activitatii principale, nu au obligatia depunerii formularului 392B «Declaratia informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2015».

Termenul limita de depunere a acestor formulare pentru anul fiscal 2015 este data de 25 februarie 2016, inclusiv.

Aceste declaratii in format hartie, insotite de formatul electronic se depun la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata.
Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitie, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala la adresa:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html

Modelul si continutul formularelor fiscale 392A si 392B, precum si instructiunile de completare ale acestora sunt reglementate prin Ordinul presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 522/2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative, publicat in Monitorul Oficial nr. 78/03.02.2016.”

Intormatii detaliate se pot obtine:
– accesand pagina de Internet www.anaf.ro;
– telefonic, la Biroul central de asistenta telefonica a contribuabililor la nr. 031.403.91.60;
– la serviciille/birouri de servicii pentru contribuabili din cadrul unitatilor fiscale teritoriale.

        Impreuna in lumea afacerilor