Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Preluare solduri din vechiul registru inventar in cazul unui PFA. Ce includem in noul registru?

registre-necesare-pfa

Pentru un PFA in sistem real care conduce contabilitatea in partida simpla, stabilim cum se vor prelua soldurile din vechiul registru inventar (dupa ordin 1040) in noul registru inventar (Ordin 170/2015) si daca in noul registru se trec numai bunurile intrate in PFA incepand cu 01.03.2015 sau si cele dinaintea acestei date. Conform Ordin 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla Registrul -inventar cu codul 14-1-2/b serveste ca document contabil de inregistrare a elementelor de natura activelor si datoriilor inventariate (elementele patrimoniale, creantele si datoriile).

Registrul -inventar se intocmeste de catre persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla, intr-un exemplar.

Registrul -inventar se completeaza la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului financiar, precum si cu ocazia incetarii activitatii.

Registrul -inventar se completeaza prin inscrierea tuturor elementelor inventariate, element cu element, sau prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a elementelor grupate dupa natura lor, potrivit optiunii persoanei respective. In acest caz, listele de inventariere se anexeaza la Registrul-inventar.

In cazul incetarii activitatii, Registrul -inventar se completeaza cu valoarea elementelor inventariate faptic la acea data.

In coloana 1 se inscrie numarul curent al fiecarei operatiuni inregistrate in ordine cronologica.
In coloana 2 se inscriu elementele inventariate, fie element cu element, fie denumirea grupei de elemente inventariate preluata din lista de inventariere.

In coloana 3 se inscrie valoarea de inventar reprezentata de:

  • valoarea de intrare a elementelor patrimoniale inventariate, potrivit documentelor justificative, sau totalurile din listele de inventariere a elementelor patrimoniale grupate dupa natura lor;
  • valoarea ramasa de incasat, respectiv de plata, rezultata in urma inventarierii creantelor si a datoriilor.

In conditiile conducerii evidentei contabile in partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, Registrul -inventar se editeaza anual sau la cererea organului de control. Registrul -inventar se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

Registul inventar cu codul 14-1-2/a prevazut de Ordinul 1040/2008 avea alta structura si cuprindea alte informatii decat noul registru cu codul 14-1-2/b. Acesta servea ca document de inregistrare a bunurilor achizitionate sau realizate, pe baza documentelor justificative.

In noul registru se vor trece toate elementele de natura activelor si datoriilor inventariate (elementele patrimoniale, creantele si datoriile) existente la inchiderea exercitiului financiar, nu doar bunurile intrate in PFA indiferent de data intrarii a acestora.

 

Sursa: www.contabilul.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor