Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Prelungire termen depunere cereri de finantare POSCCE-modificari Ghidul solicitantului

 

IMG_22591AM POS CCE informează solicitanţii care intenţionează să depună Cereri de finanţare în cadrul Apelului 1 al operaţiunii 1.3.3. – Clustere, că perioada de depunere a proiectelor se prelungeşte de la data de 02.10.2013 ora 16,00 până la data de 09.10.2013 ora 16,00.

Totodată,  AM  POS  CCE  informează  solicitanţii  care  intenţionează  să  depună  Cereri  de finanţare în cadrul Apelului 1 al operaţiunii 1.3.3. – Clustere, asupra următoarelor modificări aduse Ghidului Solicitantului :

  • La II. CRITERII ȘI CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANȚI: textul

Ghidului se modifică şi devine :

Pag. 20. “Entitatea de management a clusterului trebuie să fie constituită, la data semnării contractului de finanţare, sub forma unei asociații în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, care desfășoară activități economice non-profit, îndeplineşte atribuțiile de management şi coordonare a activităților și a proiectelor întreprinse la nivelul clusterului, care promovează imaginea clusterului ca întreg și care sprijină întărirea cooperării dintre membrii acestuia și atragerea de noi membri.”

  • Pag 21 EMC pentru clusterele emergente şi inovative trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate

Criterii comune

EMC emergente – EMC Inovative

  1. Este o  asociație  constituită  în  baza  Ordonanței  Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la asociații  și  fundații  aprobată  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  care  desfășoară activități economice non-profit, îndeplineşte atribuțiile de management şi coordonare a activităților și a proiectelor întreprinse la nivelul clusterului, care promovează imaginea clusterului ca întreg și care sprijină întărirea cooperării dintre membrii acestuia și atragerea de noi membri”. Documentele doveditoare vor fi depuse la semnarea contractului de finanţare.
  • Pag. 49. La cap. VII.2.1 – Documente obligatorii pentru depunerea dosarelor de propuneri de proiecte – documentele prevăzute la punctele 10 şi 11 nu vor fi prezentate la data depunerii Cererii de Finanţare ci la momentul semnării Contractului de Finanţare, respectiv :
  1. Documentele legale de înființare a Entității de Management a Clusterului: act constitutiv, statut, încheierea judecătorească,   certificat   de  înregistrare   în  Registrul   Asociațiilor   și Fundațiilor,  extras  actualizat  din  Registrul  Asociațiilor  și  Fundațiilor  (original  sau  copii legalizate sau copii conform cu originalul) – a se vedea și capitolele II.1 și III.1 ale Ghidului.
  1. În cazul  în  care  în  cadrul  clusterului  există  deja  o  asociație  non-profit  care  este recunoscută de membrii clusterului drept entitate de management: act constitutiv, statut, încheierea  judecătorească,  certificat  de înregistrare  în Registrul  Asociațiilor  și fundațiilor, extras actualizat  din Registrul  Asociațiilor  și Fundațiilor  (original  sau copii legalizate  sau copii conform cu originalul), acordul de parteneriat prin care se recunoaște rolul de entitate de management – a se vedea și capitolele II.1 și III.1 ale Ghidului.
  • Opisul documentelor necesare la depunerea proiectului (Pag. 127) şi Opisul documentelor necesare la contractare ( Pag.128) precum şi oricare referire din Ghidul Solicitantului contrară precizărilor de la punctele A-E de mai sus se modifică în consecinţă.

Sursa:www.fonduristructurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor