Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

S-a prelungit schema de ajutor de stat pentru crearea de noi locuri de muncă

finantareMinistrul finanțelor publice anunţă prelungirea sesiunii de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, deschisă la data de 02.02.2015, până la data de 03.04.2015.

Bugetul sesiunii este de 450 milioane lei.

Cererile de acord pentru finanţare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.

finantare1Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face până la data de 03.04.2015, inclusiv. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate după data de 03.04.2015 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

Analiza tuturor Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după închiderea sesiunii de înregistrare, respectiv după data de 03.04.2015, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.

Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, la adresa http://www.mfinante.ro/formularFaqAjstat.html?pagina=domenii, pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Sursa: www.mfinante.ro

        Impreuna in lumea afacerilor