Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Procedura de cercetare disciplinara. Etape ce trebuie prevazute clar in regulamentul intern

www.fslg_.ro-cercetare-disciplinaraCu toate ca procedura de cercetare disciplinara este descrisa in articolele 247 252 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, in practica s-a dovedit ca exista scapari (unele aparent minore, altele majore), atat in descrierea etapelor ce trebuie parcurse in regulamentul intern cat si in aplicarea efectiva a procedurii. De altfel, aceste scapari constituie si temeiul de fapt pentru care sunt castigate in instanta litigiile de munca, in care sunt contestate fie sanctiuni aplicate salariatilor, fie desfacerea disciplinara a contactului individual de munca.

  • Declansarea cercetarii disciplinare prealabile

– referat catre reprezentantul legal al societatii in care se precizeaza fapta savarsita de salariat, fapta in legatura cu munca, si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de salariat.

In multe cazuri, in acest referat initial se precizeaza abaterea savarsita motiv de anulare a decizie de sanctionare pentru antepronuntare. Cel care intocmeste referatul prezinta doar fapta in legatura cu munca, savarsita de catre salariat, fara sa precizeze abatere disciplinara.

– referatul se inregistreaza in registrul de intrari al angajatorului

Este preferabil sa existe un model de referat, ca anexa la regulamentul intern.

  • Numirea persoanei imputernicite/comisiei de cercetare disciplinara prealabila

– se face prin decizie a reprezentantului legal al societatii.

Greseala cea mai des intalnita: seful ierarhic al salariatului este cel care intocmeste referatul initial, pe baza caruia se declanseaza cercetarea disciplinara si tot el este imputernicit cu efectuarea cercetarii disciplinare prealabile a salariatului. Cele mai multe contestatii ale deciziilor de sanctionare au la baza tocmai acest aspect : cel care a reclamat fapta savarsita de catre salariat este si cel imputenicit sa o judece .

  •  Convocarea salariatului

– salariatul va fi convocat in scris; dispozitia de convocare (modelul convocarii constituie anexa la regulamentul intern, pentru a se evita omisiunile) va preciza obiectul exact cum este scris in referatul initial, data, ora si locul intrevederii, precum si faptul ca salariatul poate fi asistat de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este/un reprezentant al salariatilor si va fi inminata de indata, cu semnatura de primire, salariatului in cauza; in caz de refuz de primire, va fi expediata de indata prin posta, cu confirmare de primire.

Se va tine cont de perioada necesara inminarii de catre Posta a scrisorii cel putin 5 zile intre data expedierii si data prevazuta pentru cercetarea disciplinara. In masura posibilitatilor, se va expedia scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire si/sau se va apela la serviciul prioripost.

In convocare se va preciza in mod clar faptul ca in cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite/comisiei numite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este/un reprezentant al salariatilor.

  •  Desfasurarea cercetarii disciplinare prealabile

– intrebarile trebuie formulate clar;

– trebuie sa-i fie oferita salariatului posibilitatea sa se apere si sa prezinte toate probele si motivatiile in favoarea sa.

Toate apararile in favoarea sa si toate probele si motivatiile pe care salariatul le considera necesare in apararea sa se consemneaza in Nota de relatii/Nota explicativa pe care salariatul o da in cursul cercetarii disciplinare prealabile, in fata persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea/Comisiei de cercetare disciplinara.

Refuzul salariatului de a-si prezenta apararile in favoarea sa si toate probele si motivatiile pe care le considera necesare in apararea sa in Nota de relatii/Nota explicativa, precum si cazul neprezentarii salariatului, fara un motiv obiectiv, in vederea cercetarii disciplinare prealabile, vor fi consemnate intr-un proces verbal, ce constituie proba in cadrul procedurii de cercetare disciplinara prealabila, intocmit de catre Comisia de cercetare disciplinara/persoana imputernicita. Se recomanda ca procesul verbal, mai ales in cazul in care este persoana imputernicita cu efectuatrea cercetarii disciplinare prealabile, sa fie semnat si de doi martori, colegi ai celui cercetat.

  •  Finalizarea cercetarii disciplinare prelabile

Comisia de cercetare disciplinara/persoana imputernicita va intocmi un raport de cercetare in care se va specifica daca fapta savarsita de salariat este incadrata ca abatere disciplinara, precum si propunerile de sanctionare.

Raportul de cercetare va cuprinde, in mod obligatoriu, elementele:

– descrierea faptei savarsite de salariat in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de acesta si motivul pentru care fapta a fost incadrata ca abatere disciplinara;
– precizarea prevederilor din regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat, corelate, dupa caz, cu prevederile din instructiunile de lucru, deciziile interne, alte documente specifice incalcate/nerespectate de salariat;
– motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;

– propunerea de sanctionare si temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica (articolul din regulamentul intern, coroborat cu articolul din Legea nr. 53/2003
republicata Codul Muncii, in baza carora se aplica sanctiunea disciplinara).

Comisia de cercetare disciplinara/persoana imputernicita va inregistra in Registrul de intrari al societatii raportul de cercetare cu propuneri de sanctionare si il va inainta, impreuna cu intregul dosar al cercetarii disciplinare prealabile, reprezentantului legal al societatii, in vederea aprobarii masurilor propuse.

Dupa aprobarea masurilor dispuse de catre reprezentantul legal al societatii, se va intocmi decizia de sanctionare, se va inainta spre aprobare reprezentantului legal al societatii si se va comunica salariatului sanctionat in termenul legal.

Atentie !!! Termenul legal de aplicare a sanctiunii disciplinare care se dispune printr-o decizie emisa in forma scrisa – este de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta de catre conducerea societatii despre savarsirea abaterii disciplinare (data inregistrarii raportului de cercetare in registrul de intrari al societatii) dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:

  • imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
  • gradul de vinovatie a salariatului;
  • consecintele abaterii disciplinare;
  • comportarea generala in serviciu a salariatului;
  • eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

La sfarsitul cercetarii disciplinare, angajatorul poate sanctiona salariatul gasit vinovat de savarsirea abaterii disciplinare.

In concluzie, cu respectarea procedurii mentionate mai sus, salariatul a fost sanctionat disciplinar cu retrogradarea din functie si acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile, insa acesta refuza sa indeplineasca sarcinile noului loc de munca, precum si primirea anexei cu sarcinile si programul de lucru.

Neindeplinirea sarcinilor de serviciu constituie o alta abatere disciplinara, iar angajatorul poate sanctiona disciplinar salariatul utilizand, din nou, procedura de cercetare disciplinara prealabila, detaliata mai sus. Evident poate folosi orice alta sanctiune din cele enumerate la art. 248 alin. (1) din Codul muncii cu respectarea dispozitiilor art. 249 alin. (2) si ale art. 250 din Codul muncii republicat.

Sursa: www.legislatiamuncii.ro

        Impreuna in lumea afacerilor