Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Programul de finanțare „ELECTRIC UP”, publicat în Monitorul Oficial

12statii-electriceOrdonanța de Urgență privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul HORECA prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP” pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

Prin programul de finanțare se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în sistemul HORECA, în sumă maximă de 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Proiectul de investiții supus cererii de finanțare trebuie să conțină o putere instalată minimă de 27 kWp și minimum o stație de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Suma necesară implementării Programului este de maximum 476 milioane de lei în primul ciclu de finanțare, iar în procesul de implementare se va utiliza mecanismul decontării cererilor de plată.

Sursa: Fonduri-Structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor