Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Sprijin financiar alocat apicultorilor

5-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-despre-miere_size1Ministerul Agriculturii a publicat recent, proiectul de lege care stabileste valoarea sprijinului financiar oferit crescatorilor de albine prin Programul National Apicol 2017-2019.

Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, alocat pentru Programul national apicol pentru perioada 2017-2019, este de 48.576.902,06 lei, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 4133 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor nationale de imbunatatire a productiei si comercializarii produselor apicole prezentate de statele membre in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, denumita in continuare Decizia Comisiei Europene nr. 4133 din 5 iulie 2016, si distribuita astfel:

 • pentru anul 2017, 16.192.302,19 lei;
 • pentru anul 2018, 16.192.311,23 lei;
 • pentru anul 2019, 16.192.288,64 lei.

Scopul Programului national apicol pentru perioada 2017-2019, este de imbunatatire a productiei si comercializarii produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar pentru achizitionarea de: maturator, centrifuga, topitor de ceara cu abur din inox, de medicamente pentru tratarea varoozei si nosemozei, de colectoare de polen, colectoare de propolis, uscator de polen sau incalzitor miere, de matci, si/sau familii de albine, de cutii in vederea reformarii cutiilor uzate in urma deplasarii acestora in pastoral. Prin cutie se intelege echipamentul apicol cu rol de adapost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrana, realizarea recoltei, dar si pentru transportul in vederea valorificarii culesurilor de productie.

Beneficiarii Programului sunt apicultori, persoane fizice si juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare; cooperativele agricole recunoscute, conform legislatiei in vigoare numai pentru actiunea de asistenta tehnica pentru apicultori si organizatiile de apicultori.

Comisia Europeana participa la finantarea actiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare actiune accesata, excluzând TVA.

Exercitiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecarui an pâna la data de 15 octombrie a anului urmator, iar actiunile cuprinse in acesta se aplica anual de catre beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului in curs pâna la data de 31 august a anului urmator. Platile aferente se fac in timpul exercitiului financiar.

Contributia Uniunii Europene la Programul de imbunatatire a productiei si comercializarii produselor apicole este aprobata prin Decizia Comisiei Europene nr. 4133 din 5 iulie 2016, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste agentiile de plati si alte organisme, gestiunea financiara, verificarea si inchiderea conturilor, garantiile si utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit potrivit prevederilor art. 40 din acelasi regulament, la valoarea de 4,5170 lei, pentru platile aferente anului 2017.

Evitarea dublei finantari

Actiunile decontate de apicultori prin PNA, nu vor fi sprijinite prin PNDR 2014-2020. Pentru masurile agricole de sprijin forfetar, de la momentul solicitarii sprijinului prin PNA, lista cheltuielilor din cererea de decontare depusa de apicultor la PNA, devine neeligibila prin planul de afaceri pentru finantare PNDR 2014-2020 pentru acesta. In ceea ce priveste masurile agricole de investitii din PNDR 2014-2020, cheltuielile eligibile prin PNA 2014-2020 vor fi neeligibile.

Asistenta tehnica pentru apicultori si organizatiile de apicultori:

Beneficiari: Apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare organizati in cooperative constituite conform legislatiei in vigoare, cooperativele agricole recunoscute, conform legislatiei in vigoare.

Conditii de eligibilitate:

 1. Cooperativa sa aiba obiectul de activitate in domeniul apicol si sa fie infiintata de minimum 1 an;
 2. Membrii apicultori ai cooperativei trebuie sa detina in total minimum 1500 de familii de albine la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar;
 3. Decontarea prin Program se face pentru o cooperativa care achizitioneaza utilajele: maturator, centrifuga, topitor de ceara cu abur din inox se face o singura data pentru fiecare dintre aceste componente;
 4. Mentinerea pe o perioada de minim 3 ani de la data achizitiei a utilajelor decontate prin program

Cheltuieli eligibile:

 1. Pana la 75% din pretul fara TVA pentru decontarea achizitiilor de maturator, centrifuga, topitor de ceara cu abur din inox, cu conditia sa mentina minimum 3 ani utilajele achizitionate;

Documente justificative:

 1. copii ale actelor de constituire ale cooperativei, conform legislatiei in vigoare;
 2. membrii apicultori ai cooperativei trebuie sa detina copia adeverintei eliberata de ANZ din care sa reiasa numarul familiilor de albine detinute, emisa inainte de efectuarea achizitiilor;
 3. centralizatorul intocmit de imputernicitul cooperativei cu numarul de familii detinute care sa ateste ca membrii cooperativei detin minimum 1500 familii de albine si au stupii;
 4. copia facturii de achizitie a maturatorului, centrifugei, topitorului de ceara cu abur din inox;
 5. copia documentului de efectuare a platii sau extras de cont pentru achizitia de maturator, centrifuga, topitor de ceara cu abur din inox;
 6. copia contractului de vânzare – cumparare;
 7. proces verbal de receptie finala a utilajului;
 8. declaratia pe proprie raspundere a cooperativei ca va pastra utilajele achizitionate si decontate prin program pe o perioada de minim 3 ani;
 9. documentul de identificare bancara al cooperativei;

Combaterea agresorilor si a bolilor specifice stupilor, in special a varoozei

Beneficiari: Apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditii de eligibilitate:

 1. Apicultorul trebuie sa aiba pregatire in domeniul apiculturii;
 2. Medicamentele achizitionate trebuie sa fie autorizate prin procedura descentralizata de catre ICPBMV sau prin procedura centralizata de catre Agentia Europeana a Medicamentelor „EMA”.
 3. Medicamentele folosite in apicultura ecologica trebuie sa respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice in ceea ce priveste productia ecologica, etichetarea si controlul;
 4. Medicamentele pentru tratarea varoozei se achizitioneaza obligatoriu pentru intreg efectivul de albine detinut de apicultor.

Documente justificative:

 1. a) copia actului de identitate – B.I./C.I., in cazul persoanelor fizice;

b) copia certificatului de inregistrare de la oficiul registrului comertului/a certificatului de inregistrare fiscala, dupa caz, iar toate documentele

 1. vor fi eliberate pe forma de organizare;
 2. c) copia adeverintei eliberata de ANZ din care sa reiasa numarul familiilor de albine detinute, emisa inainte de efectuarea achizitiilor;
 3. d) copia adeverintei/atestatului/certificatului/diplomei care sa confirme pregatirea apicultorului in domeniul apicol, conform legislatiei in vigoare, eliberata/eliberat pâna la termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor, dupa caz;
 4. e) documentul de identificare bancara;
 5. f) copia facturii de achizitie a medicamentelor copia documentelor de efectuare a platii medicamentelor pentru tratarea varoozei sau nosemozei;
 6. g) declaratie pe proprie raspundere ca medicamentele achizitionate prin Program sunt pentru tratarea de varooa a intregului efectiv de familii de albine si sau pentru tratarea nosemei;

Achizitionarea de cutii in vederea cutiilor uzate in urma deplasarii in pastoral

Beneficiari: Apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditii de eligibilitate:

 1. apicultorul trebuie sa detina minimum 75 de stupi cu familii de albine;
 2. apicultorul trebuie sa aiba pregatire in domeniul apiculturii;
 3. cutiile trebuie sa fie achizitionate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, care produc si/sau comercializeaza cutii;
 4. apicultorul sa detina ordin de deplasare in pastoral, avizat si datat de catre consiliul local si achizitia sa se faca ulterior datei de deplasare in pastoral;
 5. achizitionarea cutiilor se face o singura data pe perioada derularii Programului.

Documente justificative:

 1. a) copia actului de identitate – B.I./C.I., in cazul persoanelor fizice;
 2. b) copia certificatului de inregistrare de la oficiul registrului comertului/a certificatului de inregistrare fiscala, dupa caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
 3. c) adeverinta eliberata de ANZ din care sa reiasa numarul familiilor de albine detinute, emisa inainte de efectuarea achizitiilor;
 4. d) copia adeverintei/atestatului/certificatului/diplomei care sa confirme pregatirea apicultorului in domeniul apicol, conform legislatiei in vigoare, eliberata/eliberat pâna la termenul limita de depunere a cererii si a documentelor, dupa caz;
 5. e) copia ordinului de deplasare din care sa rezulte ca acesta a efectuat deplasarea in pastoral, inainte de data achizitiei;
 6. f) copia facturii de achizitie si a documentelor de efectuare a platii cutiilor;
 7. g) documentul de identificare bancara;

Achizitionarea de matci si/sau familii de albine pentru apicultura conventionala sau ecologica

Beneficiari: Apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditii de eligibilitate:

 1. apicultorul trebuie sa aiba pregatire in domeniul apiculturii;
 2. achizitionarea matcilor si/sau a familiilor de albine trebuie sa se faca incepând din data de 15 martie a fiecarui an din stupine de multiplicare si de elita, conform alin. (3) al art. 6 din Legea apiculturii nr. 383/2013 cu completarile si modificarile ulterioare, si este conditionata de achizitia de medicamente pentru tratarea acestora de varooa;
 3. in cazul apiculturii ecologice achizitionarea matcilor si/familiilor de albine sa se faca incepând din data de 15 martie a fiecarui an din stupine de multiplicare si de elita, conform alin. (3) al art. 6 din Legea apiculturii nr. 383/2013 cu completarile si modificarile ulterioare inregistrate la directia pentru agricultura judeteana privind productia ecologica;
 4. familiile de albine achizitionate prin Program nu se unifica cu familiile de albine detinute de apicultor;
 5. furnizorii de medicamente, matci, familii de albine sau de stupi nu pot fi si beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori in Programul national apicol pentru perioada 2017-2019;
 6. pentru a fi eligibila achizitia de material biologic, beneficiarul trebuie sa achizitioneze si tratamentul antivarooa necesar intregului efectiv de familii de albine detinut.

Cheltuieli eligibile:

 1. pretul fara TVA pentru achizitia unui numar maxim de 75 familii de albine si pentru achizitia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora de varooa, in cazul apicultorilor care detin sub 75 familii de albine;
 2. pretul fara TVA pentru achizitia unui numar maxim de familii de albine egal cu 40 % din familiile de albine detinute de catre apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 100 de familii si pentru achizitia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora de varooa, in cazul apicultorilor care detin peste 75 familii de albine;
 3. pretul fara TVA pentru achizitia unui numar maxim de matci/regine egal cu 40 % din familiile de albine detinute de catre apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, in cazul apicultorilor care detin sub 75 familii de albine;
 4. pretul fara TVA pentru achizitia unui numar maxim de matci/regine egal cu 40 % din familiile de albine detinute de catre apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 100 de matci, in cazul apicultorilor care detin peste 75 familii de albine;

Documente justificative:

 1. a) copia actului de identitate – B.I./C.I., in cazul persoanelor fizice;
  1. b) copia certificatului de inregistrare de la oficiul registrului comertului/a certificatului de inregistrare fiscala, dupa caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
  2. c) adeverinta eliberata de ANZ din care sa reiasa numarul familiilor de albine detinute emisa inainte de efectuarea achizitiilor si copia certificatului de origine, care atesta provenienta matcilor din stupine de elita autorizate de catre Agentia Nationala pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu» si/sau copia declaratiei de conformitate, care atesta provenienta matcilor din stupine de multiplicare autorizate de catre Agentia Nationala pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu»;
  3. d) copia adeverintei/atestatului/certificatului/diplomei care sa confirme pregatirea apicultorului in domeniul apicol, conform legislatiei in vigoare, eliberata/eliberat pâna la termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor, dupa caz;
  4. e) copia facturii de achizitie a matcilor si/sau a familiilor de albine;
  5. f) copia documentelor de efectuare a platii matcilor si/sau familiilor de albine;
  6. g) documentul de identificare bancara;
  7. h) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, ca va transmite pâna la 1septembrie – 31 decembrie a fiecarui an in care solicita ajutorul, copia adeverintei eliberata de ANZ care atesta efectivul de familii de albine pregatit pentru iernat;

  Beneficiarii Programului national apicol pentru perioada 2017-2019, denumit in continuare Program, astfel cum sunt definiti la cap. III din anexa nr. 1, pentru actiunile prevazute la Cap. VI lit. A), B), C) si D) din anexa nr. 1, achizitioneaza direct produsele si solicita anual ajutorul financiar si depun la sediul centrelor judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti cererea de solicitare a sprijinului insotita de documentele justificative aferente fiecarei actiuni.

  In cazul in care un benenficiar solicita sprijin financiar pentru mai multe actiuni acesta depune intr-un singur exemplar o singura data documentele justificative comune.

  Pentru actiunile prevazute la cap. II literele A), B), C) si D) termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor care o insotesc este data de 1 august a fiecarui an.

  Sursa :StirileAgricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor