Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Programul SRL-D 2016 este in consultare publica

srl-d1Programul SRL-D este implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM şi Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC).

Obiectivul principal al schemei de minimis  îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorii debutanţi în afaceri în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul alocat schemei de minimis  pentru anul bugetar 2016, aprobat, este de 22.700.000 lei.

Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 501 beneficiari.

Prin program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată debutantă (SRL-D).

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

  • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar;
  • Contribuţie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

  • investiţiile în active corporale referitoare la: Terenuri, construcţii pentru desfăşurarea activităţii pentru, achiziţionarea de spaţii, de mobilier, echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
  • investiţiile în active necorporale referitoare la: brevete de invenţie, design industrial, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, licenţe si software, etc.); realizare site (maxim 10.000 lei) – pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN.
  • alte costuri de operare referitoare la: costuri curente, costuri de training şi formare personal; servicii externe (Contabilitate; Consultanţă fiscală; juridică; IT; etc), costuri legate de procesul de vânzare; costuri administrative; etc.

Sursa: fonduri-structurale.ro

 

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite :

  • On-line, la sectiunea:
  • Direct, la numarul 0234.570.010

        Impreuna in lumea afacerilor