Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Proiect de lege privind achizitiile publice - dezbatere publica

02_03_2014_achiziţiiMinisterul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Proiectul de lege privind achizitiile publice.

Prezenta lege reglementeaza modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si acordurilor-cadru si de organizare a concursurilor de solutii, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor de achizitie publica si a acordurilor-cadru.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica si acordurilor-cadru si a organizarii concursurilor de solutii sunt:

 • nediscriminarea;
 • tratamentul egal;
 • recunoasterea reciproca;
 • transparenta;
 • proportionalitatea;
 • asumarea raspunderii;
 • obtinerea celui mai bun raport calitate-pret.

Prezentul proiect de lege urmareste:

 • promovarea concurentei intre operatorii economici;
 • garantarea tratamentului egal si nediscriminarea intre operatorii economici;
 • asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;
 • asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de achizitie publica si acordurilor-cadru si organizarea concursurilor de solutii de catre autoritatile contractante.

Proiectul de lege privind achizitiile publice poate fi consultat pe site-ul Camerei de Comert si Industrie Bacau, www.ccibc.ro, la sectiunea Consultarea firmelor.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 29 iulie 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunile:

2. Direct, contactand Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor