Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Proiect de lege privind modificarea conditiilor de infiintare si functionare pentru persoanele fizice autorizate - PFA, intreprinderile individuale - II si intreprinderile familiale - IF

oameni-de-afaceri.-jpgPe ordinea de zi a sedintei plenului Camerei Deputatilor din data de 30 septembrie 2015 se afla Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Prin raportul inaintat in data de 23 septembrie 2015 catre Camera Deputatilor, Comisia pentru industrii si servicii propune urmatoarele modificari la proiectul de lege:

 • pentru stabilirea sediului profesional la domiciliul persoanei fizice, al titularului intreprinderii individuale sau al membrului intreprinderii familiale in cadrul caruia nu se desfasoara nici o activitate economica, proprietarul spatiului va depune o declaratie pe proprie raspundere, sub semnatura privata, fara a mai fi necesar avizul asociatiei de proprietari si acordul vecinilor direct afectati.
 • persoana fizica inregistrata ca PFA poate solicita autorizarea functionarii pentru cel mult trei clase de activitate, inclusiv clase de activitati conexe, prevazute in Codul CAEN in vigoare.
 • PFA poate desfasura activitatile pentru care este autorizata individual si independent sau impreuna cu cel mult trei terte persoane angajate de aceasta cu contract individual de munca incheiat si inregistrat in conditiile legii.
 • intreprinzatorul persoana fizica titular al unei intreprinderii individuale va fi autorizat sa functioneze pentru cel mult cinci clase de activitate, inclusiv clase de activitati conexe, prevazute in Codul CAEN in vigoare.
 • pentru organizarea si exploatarea intreprinderii individuale intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator, poate angaja cel mult opt angajati, terte persoane, cu contract individual de munca incheiat si inregistrat in conditiile legii.
 • studentii care vor sa infiinteze o afacere proprie, sunt scutiti de la plata taxelor pentru operatiunile de inregistrare si autorizare a unui PFA sau a unei intreprinderi individuale prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, precum si de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de aceste oficii. Pentru a beneficia de aceste facilitati studentul solicitant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa urmeze cursurile unei institutii de invatamant superior acreditata in Romania;
 • sa fie cel putin in anul doi de studiu si sa fi promovat integral, la data solicitarii, toate cerintele programei de invatamant prevazute de senatul institutiei;
 • nu a implinit varsta de 30 de ani.
 • in termen de un an de zile de la intrarea in vigoare a a acestei propuneri legislative, persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale au obligatia actualizarii autorizarii pentru clasele de activitate declarate.
 • in termen de 60 de zile dupa expirarea termenului prevazut pentru actualizarea autorizarii, oficiul registrului comertului va radia din oficiu persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care nu si-au indeplinit aceasta obligatie.

Pentru mai multe informatii despre conditiile de infiintare si functionare a persoanelor fizice autorizate – PFA si a intreprinderilor individuale – II si a inztreprinderilor familiale – IF, va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Birou Bacau
Tel: 0234.570.010
E-mail: ccibc@ccibc.ro
Mobil: 0749.088.840
Birou Onesti
Tel: 0234.320.343
E-mail: onesti@ccibc.ro
Mobil: 0748.886.408
Birou Moinesti
Tel: 0234.367.557
E-mail: moinesti@ccibc.ro
Mobil: 0744.538.409

        Impreuna in lumea afacerilor