Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru completarea OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice – dezbatere publica

1Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a lansat in dezbatere publica Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.

Luand in considerare:

  • evolutia numarului de operatori inregistrati in sistemul de agricultura ecologica;
  • numarul mare de cereri de acordare a derogarilor in vederea trecerii mai rapide de la sistemul conventional la sistemul ecologic venite din partea operatorilor motivati de sumele care se acorda in sistemul de agricultura ecologica;
  • numarul mic de produse agroalimentare/de probe de sol supuse analizelor de laborator, raportat la numarul operatorilor din agricultura ecologica, fapt ce creeaza o veriga slaba in domeniul controlului produselor agroalimentare ecologice, ce pune intr-un pericol real credibilitatea produselor ecologice precum si siguranta consumatorilor;
  • majoritatea notificarilor primite in sistemul informatic ,,office – Organic Farming” implementat de Comisia Europeana, care alerteaza cazuri de depistare a substantelor interzise in agricultura ecologica (exp. clomequat, clorpirymiphos etc.), precum si depistarea de organisme modificate genetic in produsele ecologice;
  • constatarea numeroaselor cazuri de vanzare a produselor conventionale (cereale, plante oleaginoase si fructe) cu fals statut de ecologic;
  • urgenta desemnarii laboratoarelor de referinta in conformitate cu prevederile articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, respectiv articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei avand in vedere recomandarea Comisiei Europene in urma misiunii de audit (DG Sanco) 2013 – 6871;
  • nevoia urgenta de realizare a unui control mult mai amanuntit din partea Autoritatii Competente Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin compartimentul de specialitate la operatorii din sistemul de agricultura ecologica;
  • nevoia urgenta de a se stabili intr-un mod clar raporturile juridice de delegare dintre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si organismele de inspectie si certificare aprobate.

 

Avand in vedere cele expuse mai sus, Se supune spre dezbatere publica Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.

Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice poate fi consultat pe site-ul Camerei de Comert si Industrie Bacau, www.ccibc.ro, la sectiunea Consultarea Firmelor.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 08 septembrie 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite on-line, la sectiunile:

        Impreuna in lumea afacerilor