Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Proiectul - Angajati mai bine pregatiti, intreprinderi mai performante, a fost prelungit

BucatariBunCamera de Comert si Industrie Bacău, în parteneriat cu S.C. INTRATEST S.A. Bucuresti, are in implementare activitățile proiectului „Angajați mai bine pregătiți, întreprinderi mai performante” – POCU/464/3/12/128218.

Perioada de implementare stabilita in proiect este de 18 de luni, în intervalul 21 octombrie 2019 – 20 aprilie 2021. Motivat de faptul ca in timpul  pandemiei, proiectul a fost suspendat, perioada de implementare a fost prelungita pana la data de 10 martie 2022.

Proiectul este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific: 3.12. „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.590.413,54 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 4.477.778,32 lei, echivalent a 97,55% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Contribuția Uniunii Europene este de 3.806.111,65 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivității și a adaptabilității întreprinderilor din județul Bacău la schimbările și dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2015-2020 (SNC) și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 (SNCDI), prin organizarea de programe de formare profesională pentru angajații lor și prin asistență pentru elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă.

În cadrul proiectului, vor beneficia de două tipuri de programe de formare profesională 326 de angajați (dintre care 33 de persoane cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani) din 36 de întreprinderi din județul Bacău care își desfășoară activitatea principală sau secundară în/intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la sectoarele Construcții și Procesarea alimentelor și a băuturilor în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul își propune să sprijine cele 36 de întreprinderi și prin oferirea de asistență pentru elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă, 3 dintre acestea urmând să introducă astfel de programe la 6 luni după finalizarea sprijinului.

Pentru mai multe informații, stăm la dispoziția tuturor celor interesați.

Camera de Comerț și Industrie Bacău

Persoana de contact: Tatiana RUSU, Manager de proiect, telefon: 0745.169.711 sau e-mail: ccibc@ccibc.ro

        Impreuna in lumea afacerilor