Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Proiectul de hotarare privind programul de vaccinare impotriva bolii limbii albastre in dezbatere publica

vacaProiectul de hotarare prevede obligativitatea crescatorilor de animale de a permite accesul medicilor veterinari in ferme.

ANSVSA a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind programul de vaccinare impotriva bolii limbii albastre, program ce are toate sansele sa fie demarat in cursul acesatui an.

Acesta ar urma sa se desfasoare pana in anul 2017, fiindu-i alocate peste 500 de milioane de lei, atat de la bugetul de stat cat si din fonduri europene. conform documentului supus dezbaterii publice. Anul acesta ar urma sa fie vaccinate 2,5 milioane de bovine si 14,6 milioane de ovine si caprine.

Programul se aplica pe teritoriul Romaniei, cu respectarea legislatiei comunitare si nationale in vigoare, se implementeaza de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si se deruleaza pe o perioada de 3 ani, incepand cu data Deciziei de finanţare SANTE/VP/2015/RO/SI2.700828 a Comisiei din 30 ianuarie 2015 pentru aprobarea programelor naţionale şi fondurilor asociate.

Actiunile cuprinse in Program se efectueaza la rumegatoare, se suporta din bugetul de stat prin bugetul Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, de la titlul VIII – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare şi constau in:

  • achiziţia vaccinului impotriva virusului bluetongue;
  • administrarea vaccinului impotriva virusului bluetongue;
  • informarea publicului prin afişe de informare

Zonele in care se aplica vaccinarea se stabilesc in cadrul programului cofinanţat, aprobat anual de Comisia Europeana.

Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti monitorizeaza şi gestioneaza circulaţia vaccinului impotriva virusului bluetongue pe teritoriul de competenţa şi asigura instruirea personalului responsabil cu vaccinarea in legatura cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi administrare a vaccinului, utilizat conform recomandarilor producatorului.

Tariful aferent administrarii vaccinului impotriva virusului bluetongue, de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciţi, in condiţiile legii, este de 5 lei fara TVA/cap de animal vaccinat, pentru rumegatoarele mari si de 3 lei fara TVA/cap de animal vaccinat, pentru rumegatoarele mici.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este de  30.04.2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

  • On-line, la sectiunea:

        Impreuna in lumea afacerilor