Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Proiectul de lege privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica - dezbatere publica

achizitii_publiceMinisterul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Proiectul de lege privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Prezenta lege reglementeaza caile de atac si procedura de solutionare a acestora, pe cale administrativ jurisdictionala sau judiciara, in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune printr-una din procedurile reglementate de legislatia in materie.

Aceasta propunere legislativa se aplica si cererilor avand ca obiect acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si celor privind executarea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica sau de concesiune.

Scopul principal al acestei legi il constituie asigurarea, la nivel national, a unor mecanisme si proceduri efective, rapide si eficiente de sesizare si remediere a neregulilor, care sa garanteze respectarea dispozitiilor legale privind atribuirea contractelor de achizitie publica sau de concesiune.

Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al unei autoritati contractante, emis cu incalcarea dispozitiilor legale in materie sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, poate solicita anularea actului, obligarea autoritatii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara, in conditiile prezentei legi.

In cazul unei asocieri de operatori economici, oricare dintre membrii asocierii poate formula o contestatie, conform prezentei legi.

Proiectul de lege privind privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor poate fi consultat pe site-ul Camerei de Comert si Industrie Bacau, www.ccibc.ro, la sectiunea Consultarea firmelor.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 29 iulie 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunile:

2. Direct, contactand Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor