Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind acordarea unor facilitati fiscale - dezbatere publica

finante-640x360Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind acordarea unor facilitati fiscale.

Prin prezentul proiect se reglementeaza urmatoarele:

1. Anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale catre   bugetul   general   consolidat,   restante   la   30 septembrie 2015, cu urmatoarele conditii:

 • stingerea, pana la 31 martie 2016, a obligatiilor de plata principale, restante la 30 septembrie 2015;
 • stingerea, pana la 30 iunie 2016, a dobanzilor aferente obligatiilor principale restante, stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale;
 • stingerea, pana la termenul de plata prevazut de Codul de procedura fiscala, a eventualelor dobanzi calculate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale;
 • stingerea, pana  la  data  depunerii  cererii  de  anulare  a  penalitatilor  de intarziere,  a  obligatiilor  de  plata  principale  curente,  cu  termene  de  plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016;
 • depunerea, pana  la data  inregistrarii  cererii  de anulare  a penalitatilor  de intarziere, a tuturor declaratiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
 • depunerea, pana la data de 30 iunie 2016, acererii de anulare a penalitatilor de intarziere.

2. Anularea penalitatilor de intarziere  datorate si neachitate  la 30 septembrie  2015,  aferente   obligatiilor   de  plata  principale   cu termene de plata anterioare datei de 30 septembrie 2015 si stinse pana la aceasta data, cu urmatoarele conditii:

 • stingerea, pana  la data  de 31  martie  2016,  a dobanzilor  aferente respectivelor obligatii de plata principale;
 • depunerea, pana  la data  de 30  iunie  2016,  a cererii  de  anulare  a penalitatilor de intarziere.

De subliniat ca in sintagma ”datorate si nestinse” se includ si penalitatile de intarziere ce nu sunt stabilite la 30 septembrie 2015 dar se vor stabili ulterior acestei date, prin decizie emisa de organul fiscal.

3. Anularea penalitatilor de intarziere  datorate  pentru  diferentele suplimentare de plata declarate  de contribuabili  prin declaratie rectificativa cu scadenta anterioara datei de 30 septembrie 2015, cu urmatoarele conditii:

 • declaratia rectificativa sa fie depusa pana la data de 31 martie 2016;
 • obligatia individualizata  in  declaratia  rectificativa  sa  fie  stinsa  pana  la aceeasi data de 31 martie 2016;
 • stingerea, pana la 30 iunie 2016, a dobanzilor aferente obligatiilor principale declarate suplimentar, stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale;
 • stingerea, pana la termenul de plata prevazut de Codul de procedura fiscala, a eventualelor dobanzi calculate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale,
 • depunerea tuturor declaratiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data inregistrarii cererii de anulare a penalitatilor de intarziere;
 • depunerea cererii de anulare a penalitatilor de intarziere pana la data de 30 iunie

4. Anularea penalitatilor  de intarziere  aferente  diferentelor suplimentare stabilite prin decizie de impunere emisa de inspectia fiscala care este in curs de derulare la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, cu conditia platii obligatiilor principale individualizate in decizia de impunere si a dobanzilor aferente acestora pana la termenul de plata prevazut in decizie.

De  subliniat  ca,  pentru  contribuabilii   la  care  urmeaza  a  incepe inspectia  fiscala in  primele  10  zile  de  la  intrarea  in  vigoare  a Ordonantei de Urgenta pot depune declaratii rectificative iar, prin derogare de la prevederile Codului de proceduira fiscala, acestea vor fi luate  in considerare  de organul  fiscal.  Aceasta  masura  are ca scop acordarea  posibilitatii  contribuabililor  de  a  beneficia  de  facilitatea fiscala  prevazuta  la pct.  2, avand  in vedere  ca potrivit  Codului  de procedura  fiscala  eventuale  declaratii  rectificative  depuse  de contribuabili pe perioada inspectiei fiscale nu se iau in considerare de organul fiscal.

5. Alte masuri

 • in cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii, la  data  intrarii  in  vigoare  a  ordonantei  de  urgenta,  in  scopul acordarii posibilitatii de a beneficia de anularea penalitatilor de intarziere se reglementeaza posibilitatea contribuabilului de a efectua plati din sumele indisponibilizate ca efect al popririi. Ca urmare, masura se va aplica temporar, pentru perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta – 30 iunie 2016. Totodata, masura se va aplica si pentru popririle infiintate intre data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta si 30 iunie 2016.
 • facilitatea fiscala nu se aplica pentru obligatiile de plata rezultate  din raporturile juridice contractuale (redevente, chirii, dividende), cu exceptia redeventelor miniere, a redeventelor petroliere si a redeventelor rezultate din contracte  de concesiune,  arenda  si alte  contracte  de exploatare  eficienta  a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului.
 • de asemenea, facilitatea  fiscala  nu  se aplica  nici  contribuabililor  aflati  in procedura insolventei potrivit Legii nr. 85/2014 intrucat acesti contribuabili se afla  sub  un  regim  special  in  ceea  ce  priveste  modul  de  indeplinire  a obligatiilor de plata.
 • daca indeplineste conditiile, un contribuabil poate beneficia de anularea penalitatilor de intarziere in oricare dintre situatiile prevazute de Ordonanta de Urgenta.
 • posibilitatea contribuabililor  de  a  notifica  organului  fiscal  intentia  de  a beneficia de oricare din facilitatile prevazute. In acest caz, pentru penalitatile de intarziere ce pot formna obiectul anularii se instituie un regim special de administrare.
 • in cazul   unitatilor   administrativ-teritoriale,    facilitatea   prevazuta   de Ordonanta  de  Urgenta  se  acorda  daca  organul  deliberativ  local,  respectiv consiliul local, emite o hotarare in acest scop. In acest caz, facilitatea vizeaza anularea a 50% din majorarile de intarziere ce reprezinta componenta de penalitate de intarziere.

Proiectul Ordonanta de urgenta a Guvernului privind acordarea unor facilitati fiscale, poate fi consultat pe site-ul Camerei de Comert si Industrie Bacau, www.ccibc.ro, la sectiunea Consultarea firmelor.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 22 octombrie 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

        Impreuna in lumea afacerilor