Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Proiectul “EGALitate de şanse pe piaţa muncii – EGAL” la final

 

Joi, 22 octombrie 2015, ora 13.00, la Sala Ateneu Mihail Jora Bacau a avut loc Conferinţa finala a proiectului “EGALitate de şanse pe piaţa muncii – EGAL”.

DSC_0493La eveniment au participat 105 persoane, reprezentanti ai institutiilor, autoritatilor locale interesate pentru dezvoltarea economico – sociala durabile, crearea de noi locuri de munca, ocuparea fortei de munca, asigurarea accesului egal la locurile de munca, respectiv: AJOFM Bacau, ITM Bacau, Primaria Hemeiusi, precum si lectori ai cursurilor  organizate in cadrul proiectului si mass – media, in calitate de principal multiplicator al informatiilor.

Prezentarea proiectului, a rezultatelor acestuia si moderarea conferintei a fost asigurata de Mihai Tulbure, Manager de proiect.

Proiectul a fost finanţat prin

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniu major de intervenţie 6.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu proiect: “EGALitate de şanse pe piaţa muncii – EGAL”

Contract nr. POSDRU/144/6.3./S/127008,

fiind implementat de:

 • Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, în calitate de beneficiar,
 • Fundaţia pentru Antreprenoriat Social Vâlcea, partener,
 • Fundaţia „Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea”, partener,
 • Camera de Comerţ şi Industrie Harghita, partener,
 • Indice Consulting and Management SRL Bucureşti, partener.

DSC_0498Grupul tinta vizat a fost reprezentat de femeile din mediul rural si urban, cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani, care din punct de vedere socio-economic sunt inactive, somere si/sau in cautarea unui loc de munca.

Derulat timp de 18 luni, Proiectul “EGALitate de şanse pe piaţa muncii – EGAL” s-a implementat în Regiunile Nord Est, Centru,  Sud-Vest Oltenia, avand ca obiectiv general creşterea oportunităţilor de angajare pentru 738 de femei, prin asigurarea accesului egal la ocupare şi la construirea unei cariere profesionale si urmatoarele obiective specifice: 

 • creşterea conştientizării asupra problematicii incluziuni sociale şi economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social prin sensibilizarea la nivel naţional a opiniei publice asupra fenomenului;
 • creşterea şi dezvoltarea abilităţilor şi calificărilor pentru 451 de femei;
 • dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi oferirea de asistenţă pentru 287 de femei în vederea dezvoltării de activităţi independente sau iniţierii unei afaceri;
 • consolidarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare ale femeilor.

Pentru realizarea acestor obiective s-au realizat urmatoarele activităţi principale:

 • acțiuni pentru promovarea incluziunii sociale şi economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social
 • organizarea de cursuri de calificare / recalificare cu o perioadă de 3 luni in domeniile: alimentaţie publică, estetică, îngrijitor bătrâni/copii, comerţ si antreprenoriat
 • acțiuni în vederea dezvoltării antreprenoriatului
 • acţiuni cu scopul creşterii ocupabilităţii.

Au fost trecute in revista rezultatele obtinute la Bacau: 

 • 150 de femei participante la cursuri, din care 100 la Curs lucrator in alimentatie publica si 50 la Curs de lucrator in comert
 • 96 de femei participante la Cursuri de antreprenoriat / lectori Indice Consulting
 • practica efectuata la Auchan – lucrator in comert
 • practica efectuata la restaurante: Boema, Curcanul de Aur, Pasaj – lucrator in alimentatie publica
 • mentorat asigurat de Master cheef Teodor Stoleru, Restaurant Vatra si Prof. univ. dr. Andreea Feraru, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau
 • angajarea a 12 persoane care au absolvit cursurile si au obtinut certificatele
 • deschiderea unei afaceri de catre o persoana care a absolvit cursul: Silvia Ghergut Cretu.

Conferinta s-a incheiat intr-un cadru nonformal propice socializarii la bufetul suedez oferit de organizatori.

        Impreuna in lumea afacerilor