Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Propunere legislativa privind profesia de mediator public

divortProiectul de lege privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator public a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 279 din data de 24 aprilie 2015.

Initiativa legislativa are ca obiect o noua lege pentru organizarea si exercitarea profesiei de mediator public.

Legea nr. 192 /2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator a suferit pana in prezent multiple modificari si completari, ce au condus la denaturarea scopului avut in vedere de legiuitor, respectiv crearea unui cadru in care modalitatile de solutionare a conflictelor pe cale amiabila sa devina o practica si doar cauzele mai complexe sa fie deduse instantelor de drept comun.

Tinand cont de Decizia nr. 266/2014 a Curtii Constitutionale prin care s-a dispus ca prevederile art. 2 alin. (1) si (12 ) din Legea nr. 192/2006 sunt neconstitutionale, a fost abrogata procedura de informare cu privire la mediere si la avantajele acesteia in cauzele indicate la art. 60^1 din legea mentionata. Totodata, s-a apreciat ca prin prezenta partilor pentru informare nu este o incercare efectiva de solutionare a conflictului prin mediere, astfel incat participarea partilor la aceasta sedinta este una cu caracter formal.

In acest context, s-a apreciat drept necesara schimbarea integrala a cadrului legislativ privind medierea si organizarea profesiei de mediator, prin introducerea unor institutii noi, care nu au corespondent in actuala reglementare si a caror importanta nu a fost previzionata.

Astfel, se propune introducerea unor institutii noi in materia medierii, precum: mediatorul public, mediatorul stagiar, mediatorul din oficiu, judecatorul delegat cu atributii in incuviintarea acordurilor de mediere. Introducerea termenului ,,public” confera mediatorului atributii extinse si evitarea oricarei confuzii cu profesii care au denumiri similare (mediator sanitar, mediator scolar, mediator social, mediator bancar etc.), prin reglementarea, in sarcina acestuia, a intregii game de conflicte in care poate fi incidenta procedura de mediere.

Drept urmare, este necesara o noua lege care sa confere un nou statut si credibilitate in randul cetatenilor, a celorlalte profesii si a institutiilor si autoritatilor publice, de aici si notiunea ,,mediator public”, prin asociere cu prevederile legislative conform carora ,,medierea este activitate de interes public”.

Instituirea unui judecator cu atributii in incuviintarea acordului de mediere conduce la simplificarea procedurii, care are ca efect acordarea fortei actului autentic acordului de mediere. Pe langa degrevarea instantelor, termenele statuate in acest sens vor fi reduse, permitand partilor sa se bucure cat mai curand de efectele intelegerii pe care acestea au consimtit-o si de restaurarea bunelor relatii existente intre parti, anterior declansarii starii conflictuale.

Pornind de la ineficienta Legii nr. 192/2006 – Legea Medierii, prin lipsa unor prevederi referitoare la corpul profesional al mediatorilor, precum si inexistenta unei descentralizari si transparente a Consiliului de mediere in teritoriu, Proiectul propune elemente noi de organizare a mediatorilor la nivel teritorial (la nivelul Curtilor de Apel) si la nivel central, care sa asigure o mai buna gestionare si monitorizare a activitatii acestora. Mai precis, mediatorii, indiferent de forma de exercitare a profesiei, vor face parte din Camera Mediatorilor Publici, constituita la nivelul Curtii de Apel in a carei circumscriptie au sediul profesional. Structura are in vedere similitudini privind organizarea altor profesii liberale, cum sunt notarii publici, executorii judecatoresti, care isi desfasoara activitatea tot la nivelul fiecarei Curti de Apel in care au sediul profesional.

Legea actuala nu a reglementat expres ca formarea initiala si continua sa fie desfasurata de catre o organizatie distincta, special creata in acest scop, ca in cazul altor profesii liberale (Institutul National al Magistraturii, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, Institutul Notarial Roman). Pentru aceste considerente, proiectul prevede infiintarea unui Institut cu denumirea Institutul National de Formare Initiala si Continua a Mediatorilor. Tot prin analogie cu profesiile liberale, introducerea conceptului de mediator stagiar urmareste, prin intermediul acestui institut, dobandirea competentelor teoretice si practice pentru exercitarea cu profesionalism a actului de mediere. Mentinerea calitatii serviciilor de mediere este asigurata si prin obligativitatea formarii continue a mediatorilor, prin programele de formare profesionala sustinute tot in cadrul institutului mentionat.

Totodata, prin acest Proiect, se da o forta juridica superioara actelor emise de mediator, prin atributiile acestuia in darea de data certa si prin atestarea identitatii partilor, menite sa reduca situatiile in care instanta de judecata respinge incuviintarea acordului de mediere, ca fiind neconform. Mai mult, nefiind necesare verificari suplimentare, procedura incuviintarii acordului de mediere este simplificata si nu presupune prezenta personala a partilor in fata judecatorului.

In ce priveste organismul de reglementare in mediere, proiectul de lege prevede suplimentarea componentilor membrilor Consiliului de mediere de la 9 la 19. Acest lucru isi are ratiunea in necesitatea unei mai bune promovari si reprezentari a drepturilor si intereselor mediatorilor la nivel central si local, prin includerea reprezentantilor fiecarei Camere a Mediatorilor Publici si prin alegerea presedintelui, prim-vicepresedintelui si a celor doi vicepresedinti prin vot uninominal, la nivel national.

Pentru incurajarea apelarii la procedura de mediere pentru solutionarea conflictelor inainte de introducerea unei actiuni in instanta sau chiar in faza incipienta a unui litigiu, sunt instituite obligatii si pentru partile implicate in conflict. De exemplu, partea care refuza sa dea curs invitatiei la mediere este obligata sa suporte cheltuielile avansate pentru procedura de partea care a initiat-o, indiferent de solutia pronuntata de instanta. Aceasta sanctiune are ca rol degrevarea instantelor de judecata de cauzele de o complexitate redusa.

Proiectul de Lege privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator public a fost supus spre avizare in baza prevederilor imperative ale Constitutiei Romaniei, republicata si ale Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care a fost semnat de catre membrii comitetului de initiativa.

        Impreuna in lumea afacerilor