Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cum va puteti calcula valorile incarcaturii de animale pe unitatea de suprafata – UVM/ha

pasuniFermierii care doresc sa acceseze subventii in cadrul masurilor de agro-mediu si agricultura ecologica trebuie sa respecte o serie de conditii de eligibilitate si cerinte specifice. Una dintre ele se refera la incarcatura minima/maxima de animale acceptate pe unitatea de suprafata (UVM/ha).

Pentru calculul acestor parametrii de catre fiecare beneficiar al masurilor de mediu si clima, este necesara parcurgerea unor pasi simpli de calcul, care sunt prezentati in cele ce urmeaza, conform Ghidului informativ pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima PNDR 2014 2020, elaborat de APIA.

Conversia numarului de animale in coeficient „Unitate Vita Mare” (UVM)

Pentru conversia numarului de animale in echivalent „Unitate Vita Mare” (UVM) trebuie utilizate datele din tabelul de conversie a animalelor in UVM.

Pentru a calcula incarcatura de animale pe hectar se va proceda astfel:

  1. se inmulteste numarul de animale cu care se pasuneaza cu coeficientul prezentat in tabelul anterior
  2. produsul se imparte la suprafata totala de pajiste permanenta existenta in ferma (solicitata si nesolicitata la plata in cererea unica).

Exemplu de calcul UVM/ha:

  1. 10 oi x 0,15 + 2 vaci de lapte x 1 UVM + 1 cal x 1 UVM = 1,5 UVM + 2 UVM + 1 UVM = 4,5 UVM

Pentru a putea respecta cerinta conform careia maximul admis in cazul Pachetului 1 al Masurii 10 este de 1 UVM/ha, fermierul trebuie sa:

  1. detina in cadrul fermei o suprafata de pajisti permanente de minim 4,5 ha, in cazul in care are in desfasurare un angajament de agro-mediu si clima pe intreaga suprafata a fermei sau
  2. se asigura de faptul ca pe suprafata aflata sub angajament (mai mica de 4,5 ha) nu este utilizata pentru pasunat de intregul efectivul de animale detinut, pe aceste suprafete nu depaseste maximul admis (1 UVM/ha) si sa asigure APIA de aceasta situatie (ex. angajamentul este incheiat pentru 2,5 ha pe care pasuneaza cele 2 vaci de lapte si calul, iar oile pasuneaza pe alte suprafete decât cele aflate sub angajament sau ca sunt incredintate ciobanului satului care le duce pe timpul verii pe o suprafata de pajisti inchiriata de la Consiliul Local care nu apartine fermei).

In cazul in care efectivul de animale din ferma depaseste limita maxima admisa (ex. 1 UVM/ha in cazul Pachetului 1 al Masurii 10), sau conduce la indicarea depasirii cantitatii maxime permise de gunoi de grajd (ex. 40 kg N s.a./ha/an in cazul Pachetului 1 al Masurii 10), acest lucru nu constituie in mod implicit o incalcare a angajamentului, ci indica o susceptibilitatea ca angajamentul ar putea sa nu fie respectat.

In aceasta situtie, fermierul este invitat sa se prezinte la APIA cu documente doveditoare si/sau declaratie pe proprie raspundere prin care poate justifica faptul ca cerintele au fost respectate (ex. prin hranirea surplusului de animale cu nutreturi achizitionate si prin utilizarea gunoiului de grajd rezultat de la surplusul de animale pe alte suprafete agricole aprtinând fermei decât cele aflate sub angajamente sau prin vânzarea gunoiului de grajd excedentar sau prin depozitarea gunoiului de grajd in facilitati existente la nivel local/comunal/judetean). Neprezentarea de catre fermier a clarificarilor solicitate se sanctioneaza.

Fermierul va trebui sa prezinte Caietul de agro-mediu completat si documentele justificative privind numarul de animale care a determinat depasirea UVM/ha sau a cantitatii medii de N s.a./ha la nivelul fermei.

Sursa: stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor