Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Raportarea informatiilor nefinanciare – Directia 2014/95/UE

img-europe-euroflag_bigIncepand cu ianuarie 2017, au fost aplicate prevederile Directivei 2014/95/UE care stabilesc obligativitatea prezentarii de informatii nefinanciare si de informatii privind diversitatea de catre anumite intreprinderi si grupuri mari care sunt de interes public si care au peste 500 de angajati.  

Modalitatile prin care Directiva Europeana stabileste prezentarea acestor tipuri de informatii sunt, fie printr-o declaratie nefinanciara, pe care sa o includa in raportul anual de gestiune, fie printr-un raport separat, care sa fie publicat in maxim 6 luni de la data bilantului.

Indiferent de forma de prezentare aleasa, informatiile nefinanciare vor acoperi aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului si combaterea coruptiei si a darii de mita, in masura in care, acestea sunt necesare pentru intelegerea dezvoltarii, performantei si impactului pe care intreprinderea o are in comunitate (performanta de dezvoltare durabila). Astfel, declaratia sau raportul vor cuprinde:

  • O descriere succinta a modului de afaceri al intreprinderii;
  • O descriere a politicilor adoptate in legatura cu aspectele de mai sus, inclusiv a procedurilor de diligenta necesara aplicate;
  • Rezultatele acestor politici;
  • Principalele riscuri legate de aceste aspecte care rezulta din activitatile intreprinderii, precum si, atunci cand este relevant si proportional, relatiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective si modul in care intreprinderea gestioneaza aceste riscuri;
  • Indicatori cheie de performanta nefinanciara relevanti pentru activitatea specifica a intreprinderii.

In situatia in care, intreprinderea nu cuprinde in aceasta declaratie sau raport, informatii cu privire la unul dintre aceste aspecte, trebuie sa explice si sa motiveze in mod clar acest lucru. De asemenea, in cazuri exceptionale, statul membru va putea permite ca o serie de informatii care ar aduce prejudicii grave pozitiei comerciale a intreprinderii, sa fie omise, sub rezerva unei motivari clare si sa nu impiedice o intelegere corecta si echilibrata a performantei de dezvoltare durabila a intreprinderii.

In prezent, firmele din Romania, care raporteaza informatii nefinanciare, o fac in mod voluntar, sub forma Rapoartelor de Dezvoltare Durabila sau Rapoartelor de responsabilitate sociala. In anul 2017, acestea vor fi mai pregatite sa se conformeze prevederilor Directivei Europene 2014/95, fiind necesare doar revizuiri ale sistemului de raportare deja pus in practica.

        Impreuna in lumea afacerilor