Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Rata accizei reduse pentru motorina folosita in agricultura pentru anul 2015: 99,498 lei/tona

61Pentru anul 2015, rata accizei reduse pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, va fi de 99,498 lei /1.000 litri, conform Hotararii de Guvern publicata recent pe site-ul Ministerului Agriculturii.

De asemenea, in actul normativ se mentioneaza ca valoarea totala maxima a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 4.422.000 mii lei și se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale.

Suma alocata pentru plata ajutorului de stat in anul 2015 este de maximum 270.697,250 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2015, mai precizeaza documentul.

Acestea prevad ca cererea va fi insotita de originalul sau copia adeverintei emisa de Primarie, conform inscrisurilor din Registrul agricol, sau va cuprinde informatii privind suprafetele si culturile mentionate in cererea de plata unica pe suprafata depusa la APIA si pe care solicitantul le exploateaza pâna la sfârşitul fiecarui an calendaristic aferent solicitarii, in cadrul schemelor de plati pe suprafata, in cursul anului de cerere.

In situatia in care solicitantul a depus adeverinta emisa de Primarie, odata cu cererea de plata unica pe suprafata si aceasta cuprinde datele prevazute in paragraful anterior, adeverinta isi pastreaza valabilitatea.

In situatia exploatarii in cursul anului de cerere și a altor suprafete și culturi, altele decât cele prevazute initial, solicitantul are obligatia sa depuna o adeverinta emisa de Primarie, in original sau copie, conform inscrisurilor din Registrul agricol sau va cuprinde informatii privind suprafetele și culturile in cauza, se mai mentioneaza in actul normativ.

Plata se va realiza periodic/trimestrial, pentru perioada anterioara/trimestrul anterior. Plata ajutorului de stat se solicita in baza unor cereri de plata adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura prin centrele judetene/locale, dupa caz, care se depun in termen de 30 de zile de la finele perioadei/ trimestrului pentru care se solicita rambursarea, insotite de o situatie centralizatoare, privind cantitatile de motorina, precum si de documentele fiscale de vanzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.

Sursa: StiriAgricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor