Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Responsabil cu gestionarea deseurilor - Seminar de instruire

1906945In conformitate cu Legea nr 211/25.11.2011 privind regimul deseurilor, art.22, alin 3 şi art.22, alin 4, “detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii (…) au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.

Persoana desemnata trebuie sa faca dovada absolvirii unor cursuri de specialitate.”

In acest context, Scoala de Comert si Industrie Bacau, furnizor de formare profesionala autorizat, organizeaza seminarul de instruire – Responsabil cu gestionarea deseurilor.

Tematica seminarului:

  • Obligaţiile agenţilor economici în conformitate cu Legea 211/2011 privind regimul deseurilor,
  • Legislaţia specifică protecţiei mediului,
  • Gestionarea anumitor categorii de deşeuri, reglementate prin acte normative speciale,
  • Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu,
  • Trasabilitatea deseurilor (identificarea si codificarea deseurilor, gestionarea corecta a deseului, intocmirea evidentei, transportul si destinatia deseurilor. Evitarea sanctiunilor.

Seminarul de instruire va avea loc vineri, 05 august 2016, la sediul Camerei de Comert si Industrie Bacau.

La finalizarea instruirii, participantii vor obtine Certificat de Participare emis de Scoala de Comert si Industrie Bacau, pentru a face dovada conformarii cu prevederile Legii 211/2011.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Scoala de Comert si Industrie  Bacau, e-mail: office@sscbacau.ro, responsabil seminar de instruire: Angela DIMITRIU, mobil: 0741.613.652

        Impreuna in lumea afacerilor