Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Revizuirea regimurilor speciale pentru întreprinderile mici în temeiul Directivei 2006/112/CE („directiva TVA”)

53621_3258Comisia Europeana a lansat spre consultare direcția viitoarei inițiative legislative a UE privind tratamentul cu privire la TVA rezervat întreprinderilor mici.

Consultarea are drept scop să colecteze opiniile IMM-urilor privind funcționarea regimurilor speciale pentru întreprinderile mici în temeiul Directivei 2006/112/CE („directiva TVA”), precum și cu privire la posibilele îmbunătățiri ale acestor regimuri. Consultarea este realizată ca parte dintr-un proces mai amplu de revizuire a normelor actuale. Revizuirea ar putea duce la o propunere de noi măsuri legislative. Se preconizează ca propunerea Comisiei urmează să fie prezentată până la sfârșitul anului 2017.

Articolele 281–292 din directiva TVA prevăd regimuri speciale pentru impozitarea întreprinderilor mici și acoperă atât măsurile simplificate de percepere și colectare a TVA cât și scutirile sau diminuările treptate. Aceste dispoziții, care sunt în vigoare de aproximativ 40 de ani, sunt în prezent supuse revizuirii și modernizării.

După cum s-a anunțat în comunicarea privind modernizarea pieței unice, serviciile Comisiei pregătesc în prezent un amplu pachet de măsuri de simplificare pentru IMM-uri, cu scopul de a reduce sarcina administrativă și de a contribui la crearea unui mediu favorabil creșterii economice a acestora și comerțului transfrontalier. Revizuirea va acoperi atât scutirea de TVA, cât și posibile măsuri de simplificare legate de obligațiile în materie de TVA.

Activitatea cu privire la această revizuire a început odată cu lansarea unui studiu efectuat de un contractant extern, care va furniza datele care vor servi drept bază pentru revizuire.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este de 30 iunie 2016

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite :

  • On-line, la sectiunea:

        Impreuna in lumea afacerilor