Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

S-a lansat oficial Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020!

646x404A fost lansat Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020.

Strategia POPAM 2014-2020 isi propune cresterea productiei in acvacultura, piscicultura si procesare, cresterea capacitatilor de productie ale operatorilor economici, conservarea biodiversitatii si protectia mediului, mentinerea si crearea de locuri de munca (in special in zonele pescaresti). In POPAM 2014-2020 au fost selectate 28 de masuri din cadrul Prioritatilor Uniunii Europene.Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este finantat prin Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM).

FEPAM este fondul Uniunii Europene destinat politicilor europene in domeniul pescuitului si al afacerilor maritime in perioada 2014-2020. Romania are o alocare financiara de 168.421.371 euro (la care se adauga 25% contributie nationala). FEPAM sprijina operatorii in tranzitia catre un pescuit durabil,ajuta comunitatile din zonele de coasta sa isi diversifice economiile,finanteaza proiecte care creeaza noi locuri de munca si imbunatatesc calitatea vietii in regiunile de coasta ale Europei, faciliteaza accesul la finantare.

Strategia POPAM 2014-2020 a fost construita pornind de la prioritatile Uniunii Europene – promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizarii resurselor, inovator, competitiv si bazat pe cunoastere, stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazate pe cunoastere, incurajarea punerii in aplicare a Politicii Comune de Pescuit, cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale, stimularea comercializarii si prelucrarii, sustinerea implementarii Politicii Maritime Integrate.

Conform unui comunicat oficial al MADR, urmatoarele Masuri sunt in curs de lansare:

  • Masura II.2: Investitii productive in acvacultura – Alocare financiara indicativa: 77.479.324,00 euro
  • Masura III.2 : Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii si costuri de functionare si animare – Alocare financiara indicativa: 42.315.587,25 euro
  • Masura IV.4: Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura – Alocare financiara indicativa: 13.600.000,00 euro
  • Masura II.10: Acvacultura care furnizeaza servicii de mediu – Natura 2000 – Alocare financiara indicativa: 10.400.000,00 euro
  • Masura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitatii si adaposturi — investitii de imbunatatire a infrastructurii porturilor de pescuit si a centrelor de licitatii sau a locurilor de debarcare si a adaposturilor, investitii pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor – Alocare financiara indicativa: 8.971.200 euro
  • Masura I.6: Diversificarea veniturilor si noi forme de venituri – Alocare financiara indicativa:3.600.000,00 euro

Perioada de implementare a unui proiect este de maxim 2 ani (+ 1 an), iar monitorizarea ex-post se realizeaza in 5 ani de la efectuarea ultimei plati.

Sursa: fonduri-structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor