Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

S-au îmbunatățit reglementările privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

 

Poza-3Guvernul a adoptat o Ordonanțta prin care se modifică și se completează OG nr. 57/2002 și care are drept scop îmbunătățirea sistemului de evaluare și clasificare a unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și a sistemului de finanțare a acestora. Prin acest act normativ, se recunoaște efectiv statutul prioritar, de promotor cheie al dezvoltării economice și sociale, pe care îl are domeniul CDI. Acest statut se va reflecta și în nivelul prioritar pe care îl va avea investiția pentru domeniul CDI în cadrul cheltuielilor guvernamentale.

Pentru creșterea calității și eficienței în funcționarea sistemului de evaluare a unităților și instituțiilor CDI în vederea certificării, Ordonanța stabilește o serie de măsuri pentru:

  • simplificarea procesului de identificare și selectare a experților pentru comisiile de evaluare;
  • introducerea criteriilor de evaluare ce vor include obligatoriu, pe lângă aspectele privind capacitatea și performanța în plan științific și/sau tehnic, și aspectele privind impactul și eficiența economică a activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate;
  • tratarea unitară și un ritm corespunzator al procesului de evaluare, care să permită integrarea eficiența în acest proces a tuturor unităților și instituțiilor din sistemul național CDI prin elaborarea de norme metodologice de evaluare a capacității de a desfășura activități de cercetare – dezvoltare a tuturor instituțiilor și unităților de drept public și privat pentru includerea în Registrul Potențialilor Contractori.

Alte măsuri prevăzute în actul normativ urmăresc asigurarea unui regim corect și sustenabil în acordarea finanțării pentru programele proprii ale unităților din sistemul național de cercetare-dezvoltare și a finanțării complementare prin asigurarea condițiilor de participare la Programul Nucleu al instituțiilor de cercetare ce au primit sau primesc statutul de institut național de cercetare-dezvoltare. De asemenea, se introduce o metodă de calcul mai echitabilă pentru calculul veniturilor din activitatea de cercetare ca bază de calcul pentru finanțarea programelor nucleu. Totodată, se introduce posibilitatea de finanțare a investițiilor pentru activitatea de cercetare prin ajutoare de minimis pentru organizațiile de cercetare de drept privat.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor