Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Schema de ajutor de minimis 1 - „Participarea operatorilor economici la targuri si expoziţii internaţionale in strainatate”

poza-pt-pag-Despre-noi1In vederea promovarii exporturilor, Ministrul Economiei, Comertului si Turismului a emis ordinul privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de Promovare a Exportului, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016

Prezenta procedura instituie 3 scheme de ajutor de minimis, respectiv:

  • „Participarea operatorilor economici la targuri si expozitii internationale in strainatate”
  • „Organizarea de misiuni economice si actiuni de promovare a exportului in strainatate”
  • „Realizarea de studii de piata si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe”

Scopul schemei de minimis „Participarea operatorilor economici la targuri si expozitii internationale in strainatate” este de a sustine operatorii economici in procesul de promovare a exporturilor, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la targuri comerciale in vederea lansarii unui produs nou sau existent pe o piata noua intr-un alt stat membru sau intr-o tara terta.

Obiectivele schemei sunt:

  • promovarea exportului,
  • imbunatatirea structurii exportului prin lansarea de produse noi pe pietele externe;
  • imbunatatirea accesului produselor si serviciilor romanesti pe pieţele externe.

Pot beneficia de masurile de ajutor de minimis prevazute in prezenta schema operatorii economici care au in obiectul de activitate operatiuni de export si nomenclatorul de export care sa corespunda cu profilul targului la care se solicita participarea

Numarul maxim al operatorilor economici care beneficiaza de sprijin prin prezenta schema este de 1000.

Acordarea ajutoarelor de minimis se face numai dupa ce Comisia de selectie din cadrul MECT analizeaza si verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate, de catre operatorii economici solicitanţi.

Ajutoarele acordate in cadrul prezentei scheme constau in acordarea de granturi pentru acoperirea urmatoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

  • 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea si asigurarea medicala pentru cate un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice;
  • 100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea si manipularea exponatelor, mostrelor si materialelor publicitare, formalitatile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfasurarii actiunii promotionale, elaborarea proiectului de executie a standului, inchirierea, construirea si/sau amenajarea spatiului expozitional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale legate de functionarea pavilionului national in perioada de desfasurare a manifestarilor expozitionale, cheltuielile de reprezentare si de protocol, cheltuielile de transport, cazare, diurna si cu asigurarea medicala pentru persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile din cadrul MECT, inclusiv pentru un reprezentant din partea structurii asociative care contribuie la realizarea actiunii respective, a caror perioada de deplasare va fi stabilita prin caietul de sarcini al actiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea prezentei romanesti la manifestarile expozitionale, cheltuielile aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a manifestarilor expozitionale internationale, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea manifestarilor expozitionale internationale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Ajutoarele acordate se vor deconta operatorilor economici participanti la manifestari expozitionale de catre societatea organizatoare, pe baza de documente justificative, in termen de 5 zile lucratoare de la aprobarea decontului actiunii.

Valoarea totala a ajutoarelor care vor fi acordate in cadrul schemei, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de maximum 51 milioane lei.

Pentru a beneficia de facilitati,  operatorii economici trebuie sa inainteze o cerere/declaratie pe propria raspundere catre MECT.

Mai sunt disponibile online schemele de minimis pentru: „Organizarea de misiuni economice si acţiuni de promovare a exportului in strainatate” si Realizarea de studii de piata si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe

        Impreuna in lumea afacerilor