Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Schema de ajutor de minimis 2 - „Organizarea de misiuni economice si actiuni de promovare a exportului in strainatate”

corporate-team-building-large-1024x767Conform Ordinului Ministrului Economiei, Comertului si Turismului, operatori economici pot beneficia de ajutoare de minimis pentru promovarea exporturilor, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016.

Prezenta procedura instituie 3 scheme de ajutor de minimis, respectiv:

  • „Organizarea de misiuni economice si actiuni de promovare a exportului in strainatate”
  • „Participarea operatorilor economici la targuri si expozitii internationale in strainatate”
  • „Realizarea de studii de piata si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe”

Scopul schemei „Organizarea de misiuni economice si actiuni de promovare a exportului in strainatate” este de a sustine operatorii economici in procesul de promovare a exporturilor prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la misiuni economice in strainatate in vederea lansarii unui produs nou sau existent pe o piaţa noua intr-un alt stat membru sau intr-o ţara terţa

Obiectivele schemei sunt:

  • promovarea exportului,
  • imbunatatirea structurii exportului prin lansarea de produse noi pe pietele externe;
  • imbunatatirea accesului produselor si serviciilor romanesti pe pietele externe.

Numarul maxim al operatorilor economici care beneficiaza de sprijin prin prezenta schema este de 400.

Bugetul schemei: valoarea totala a ajutoarelor care vor fi acordate in cadrul schemei, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de maximum 4 milioane lei.

Pot beneficia de masurile de ajutor de minimis prevazute in prezenta schema operatorii economici care au in obiectul de activitate operatiuni de export si nomenclatorul de export corespunde cu profilul misiunii economice/actiunii promotionale la care solicit participarea.

Ajutoarele acordate in cadrul prezentei scheme constau in acordarea de ajutor de minimis sub forma de granturi pentru acoperirea, urmatoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

  • 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea si asigurarea medicala pentru cate un participant de la fiecare firma, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice;
  • 100% din cheltuielile privind transportul in interiorul tarii de destinatie al persoanelor care organizeaza si coordoneaza evenimentul promotional si al cate unui delegat al operatorilor economici care participa la actiunile respective; inchirierea salilor aferente intalnirilor de afaceri si a dotarilor necesare desfasurarii acestora, constand in: TV-LCD, DVD player, retroproiector, computer, necesare prezentarilor de produse; elaborarea, transportul si asigurarea materialelor de promovare si de prezentare constand in cataloage, pliante si ecusoane; transportul si asigurarea mostrelor; cheltuielile pentru formalitaţile vamale aferente materialelor de promovare si de prezentare, precum si mostrelor; cheltuielile pentru mediatizarea acţiunii pe plan local; cheltuielile de reprezentare si protocol; cheltuielile pentru transport, cazare, diurna si cele cu asigurarea medicala pentru persoanele care organizeaza si coordoneazaacţiunile din cadrul MECT, inclusiv pentru un reprezentant din partea structurii asociative care contribuie la realizarea acţiunii respective; cheltuielile aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a misiunii economice sau a acţiunii de promovare, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Pentru a beneficia de facilitati, operatorii economici trebuie sa inainteze la MECT o cerere/declaraţie pe propria raspundere.

Mai sunt disponibile online schemele de minimis pentru: Participarea operatorilor economici la targuri si expozitii internationale in strainatate si Realizarea de studii de piata si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe

        Impreuna in lumea afacerilor