Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie (HG nr. 807/2014)

schema-de-ajutor-de-minimisBeneficiari eligibili

  • Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari

Valoarea finanțării acordate

  • Între 15% și 50% din totalul cheltuielilor eligibile în funcție de regiune

Perioada de depunere

  • 11 iulie 2016 – 22 august 2016

Finanțator

  • Ministerul Finanțelor Publice

Buget

  • 638 milioane lei

Obiectivul schemei de ajutor de stat

  • Dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf.
  • Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.

Beneficiarul ajutorului de stat trebuie sa asigure o contributie financiara de cel putin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finantare externa, sub forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o intreprindere, in cadrul schemei, in raport cu cheltuielile eligibile in regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-vest Oltenia este de 15,75 milioane lei.

Pentru mai multe detalii, click aici.

        Impreuna in lumea afacerilor