Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Schema de ajutor de minimis 3 - „Realizarea de studii de piata și pe produse, inclusiv pentru obiective complexe”

PUBLICITATE-ONLINEGuvernul a discutat un memorandum referitor la trei scheme de ajutor de minimis pentru a sustine operatorii economici in promovarea exporturilor.

Prin aceste scheme de ajutor de minimis, estimate a avea valabilitate pana la 31 decembrie 2018 si a atrage peste 4.000 de beneficiari, Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri propune acoperirea costurilor de participare la targuri si expozitii internationale, misiuni economice organizate in strainatate, precum si a costurilor aferente studiilor de piata si pe produse.

Schemele de ajutor propuse de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri vor sustine actiunile din Programul de promovare a exportului, finantat de la bugetul de stat, si constau in acordarea de granturi pentru acoperirea cheltuielilor declarate eligibile.

Scopul schemei de ajutor de minimis Realizarea de studii de piata și pe produse, inclusiv pentru obiective complexe este de a sustine operatorii economici în procesul de promovare a exporturilor prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor aferente  realizarii  studiilor pentru lansarea unui produs nou sau existent pe o piata noua într-un  alt  stat  membru  sau  într-o  tara  terta.

Obiectivele schemei sunt:

 • promovarea exportului,
 • îmbunatatirea structurii exportului prin lansarea de produse noi pe pietele externe;
 • îmbunatatirea accesului produselor și serviciilor romanești pe pietele externe.

Beneficiari ai ajutorului

Pot beneficia de masurile de ajutor de minimis prevazute în prezenta schema

 • operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
 • sunt înregistrati conform Legii societatilor 31/1990, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, și își desfașoara activitatea în Romania;
 • au în obiectul  de  activitate   operatiuni   de  export  și  nomenclatorul   de  export corespunde cu profilul studiului de piata sau de produs solicitat;
 • produsele sunt de conceptie și/sau marca proprie, de calitate și cu valoare adaugata ridicata;
 • în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs, operatorul sau grupul de întreprinderi din care face parte operatorul, sa nu  fi  beneficiat  de  ajutoare  de minimis din sursele statului, ale autoritatilor locale sau din surse comunitare, care, cumulate cu valoarea finantarii solicitate, sa depașeasca echivalentul în lei a 000 euro, respectiv a 100.000 euro, daca operatorul economic efectueaza transport de marfuri în contul tertilor sau contra cost;
 • nu se afla în  procedura   de  executare   silita,  închidere   operationala,   dizolvare, lichidare,  insolventa  colectiva  și  nu  îndeplinesc  criteriile  prevazute  de  lege pentru  a  fi supuse unei proceduri de insolventa colectiva la cererea creditorilor lor;
 • la data depunerii cererii  de  realizarea  studiului  de  piata  sau  de  produs  sa  nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale;
 • nu sunt considerati a fi firme în dificultate;
 • nu sunt firme împotriva carora a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata
 • au obtinut rezultate pozitive privind eficienta participarii la alte actiuni promotionale, cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezentei la astfel de actiuni anterioare.

Durata

 • Prezenta schema se va aplica in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016.

Bugetul schemei

 • Valoarea  totala a ajutoarelor  care  vor  fi  acordate  în  cadrul  schemei,  pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de maximum 400 mii lei.

Pentru a beneficia de facilitati,  operatorii economici trebuie sa inainteze o cerere/declaratie pe propria raspundere catre MECT.

Mai sunt disponibile online schemele de minimis pentru: „Organizarea de misiuni economice si actiuni de promovare a exportului in strainatate” si „Participarea operatorilor economici la targuri si expozitii internationale in strainatate”.

.

        Impreuna in lumea afacerilor