Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care crează cel putin 10 noi locuri de munca

3Ministerul Finantelor Publice a anuntat printr-un comunicat de presa, la inceputul acestei saptamani, deschiderea unei noi sesiuni de inregistrare a cererilor de acord de finantare, cu un buget anual maxim de 450 milioane lei, in baza HG nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locui de munca. Sesiunea va fi deschisa in perioada 02-27.02.2015, cu posibilitatea prelungirii in conditiile legii.

Intreprinderile care pot solicita ajutor de stat in baza acestei scheme sunt intreprinderile nou-infiintate sau intreprinderile in activitate, IMM-urile sau intreprinderile mari, cu personalitate juridica, infiintate conform Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit reglementarilor in vigoare, prin schema de ajutor de stat mentionata se vor finanta, sub forma de sume nermabursabile costurile salariale, la nivelul maxim al salariului mediu brut, inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, ca urmare a infiintarii a cel putin 10 locuri de munca.

Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative solicitate pentru prima etapa de evaluare, se vor transmite prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, cu mentiunea pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 332/2014”. Analizarea cererilor de accord de finantare depuse va incepe dupa fianlizarea sesiunii de inregistrare, fara a fi luata in considerare ordinea inregistrarii acestora.

Informatii suplimentare cu privire la conditiile de eligibilitate pentru obtinerea finantarii si modul de completare a documentelor necesare pot fi accesate pe pagina de web a Ministerului Finantelor Publice.

        Impreuna in lumea afacerilor