Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Se pregatesc patru legi care vor transpune noile directive europene in domeniul achizitii publice

download (2)In data de 17 iunie 2015, la Bucuresti a avut loc conferinta de deschidere a proiectului „Achizitiile publice din Romania – imbunatatirea legislatiei pentru o mai buna protectie a intereselor financiare ale UE”, implementat de Freedom House Romania.

Scopul proiectului il reprezinta facilitarea pregatirii terenului pentru noul cadru legislativ in vederea transpunerii directivelor europene privind achizitiile publice si atribuirea contractelor de concesiune, concomitent cu prevenirea fraudelor in domeniu.

Noul pachet legislativ cuprinde Directiva 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE, respectiv Directiva 2014/25/UE ale Parlamentului si Consiliului European din 26 februarie 2014.

La eveniment a fost prezent Thomas Steiger, ofiter de Politici, Prevenirea fraudelor, Raportare si Analiza in cadrul OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda),si a vorbit despre lupta impotriva fraudei din perspectiva Uniunii Europene, reflectata in noile directive privind achizitiile publice si obiectivele urmarite, respectiv:

  • sporirea transparentei prin generalizarea practicii de e-achizitii (achizitii in sistem electronic),
  • stabilirea cadrului legal pentru contractele de concesiune,
  • introducerea formularului standard de auto-declaratie pentru ofertanti la nivel european,
  • consolidarea si extinderea motivelor de excludere a ofertantilor din timpul procedurilor daca acestia au incheiat acorduri, au incercat sa influenteze sau daca au indus in eroare autoritatea contractanta.

Pentru descurajarea acestor practici a fost introdus un indicator al fraudei, numit steguletul rosu (Red Flag), care marcheaza arealele a caror activitate necesita o atentie sporita pentru excluderea potentialei fraude. Steguletul poate indica modele, practici sau forme specifice de activitate in toate etapele proceselor de achizitie: pregatire, licitare, evaluare si implementare.

Eduard Badea, director in cadrul ANRMAP, a mentionat ca la nivel national vor fi „patru legi de transpunere a celor trei directive, dintre care o lege distincta de solutionare a contestatiilor. (…) Practic se va actiona pe cinci directii de actiune”:

  • Asigurarea calitatii cadrului legislativ;
  • Asigurarea coerentei globale si a eficientei sistemului institutional;
  • Asigurarea regularitatii si calitatii procesului de achizitii publice;
  • Intarirea capacitatii administrative a achizitiilor publice, cu accent pe problemele profesionale si de integritate;
  • Intarirea capacitatii sistemului achizitiior publice pentru stimularea concurentei efective.

Pachetul de legi ar urma sa fie disponibil spre consultare publica in perioada urmatoare.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor