Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Senatul Romaniei a lansat spre consultare publica noi Proiecte de legi


vot-senat111-mediafax-foto
Senatul Romaniei a lansat în dezbatere publica urmatoarele Proiecte de legi:

 1. Proiectul Legii turismului

Prezenta propunere legislativa reprezinta un ansamblu de proiecte si documente legate de subiectul stabilirii unei legislatii unitare privind dezvoltarea unui important sector economic: turismul.

Tinand cont de necesitatile identificate in domeniul turismului, prezenta propunere legislativa are in vedere clarificarea si introducerea printre altele a urmatoarelor prevederi si modificari de legislatie:

 • definirea atributiilor specifice institutiilor competente din sectorul serviciilor turistice;
 • stabilirea cadrului institutional;
 • stabilirea de atributii si responsabilitati pentru autoritatile locale si centrale ale administratiei publice in domeniul turismului in vederea unei abordari politice integrate si globale a sectorului turismului;
 • reglementarea cadrului general aplicabil turismului desfasurat pe litoralul Marii Negre, turismului balnear, cultural, rural-agroturism, montan, ecologic, de aventura si pentru sport;
 • asigurarea cadrului legal pentru realizarea parteneriatului public-privat in sensul dezvoltarii economice acestui sector;
 • stabilirea unor responsabilitati pentru operatorii privati in vederea asigurarii gestionarii durabile a resurselor turistice, precum si asigurarea furnizarii unor produse si servicii turistice in vederea respectarii standardelor internationale de calitate, cantitate si siguranta;
 • reglementarea legala pentru realizarea unei baze de date completa a informatiilor turistice din punct de vedere cantitativ si calitativ cu privire la principalele surse de turism, a resurselor, produselor, evenimentelor si serviciilor turistice, a operatorilor de turism si a personalului specializat in activitati de turism si a personalului specializat in activitati de turism, precum si alte activitati specifice;
 • dezvoltarea resurselor umane prin gestionarea formarii profesionale in domeniul turismului;
 • reglementarea atestarii si gestionarii patrimoniului turistic prin constituirea Registrului General al Patrimoniului Turistic;
 • stabilirea activitatilor specifice de autorizare si control in domeniul turismului;
 • crearea asociatiilor pentru dezvoltarea si promovarea turismului care sunt consultate in elaborarea politicilor de dezvoltare si promovare in domeniul turismului;
 • crearea unei politici de brand turistic necesar in ceea ce priveste promovarea Romaniei, atat pe piata internationala cat si pe cea nationala;
 • stabilirea unui set de norme, sanctiuni si raspunderi pentru toate categoriile de participanti la activitatile desfasurate in sectorul turismului.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 03 aprilie 2015.

 1. Proiect de Lege privind negocierile colective de munca  

Acest proiect de lege urmareste:

 • reintroducerea contractului colectiv de munca la nivel national cu respectarea principiilor reprezentativitatii partilor in negociere colectiva;
 • mentinerea unor conditii rezonabile pentru incheierea la nivel de sector a unui contract colectiv si anume a unor conditii de reprezentativitate a partilor pentru participarea la negocierea colectiva, precum si mentinerea unui procent minimal de reprezentare a salariatilor pentru a se putea extinde contractul la nivelul intregului sector. Proiectul actual apreciaza indeplinirea conditiei de reprezentare ca fiind suficienta si utila a 50%+1 din salariatii din sectorul respectiv de oricare din partile prezente la negociere;

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 14 aprilie 2015.

 1. Proiect de Lege privind conflictele de munca

Prezentul proiect are in vedere:

 • tratarea conflictului de munca ca o situatie limita ce trebuie desfasurata in pasi succesivi in asa fel incat formele cele mai severe ale conflictului sa fie pe cat posibil evitate;
 • recunoasterea legala si reala a dreptului salariatilor de a declansa conflicte de munca inclusiv in formele cele mai severe;
 • clasificarea mai exacta a conflictelor prin introducerea definirii conflictelor de drepturi si a conflictelor de interese;
 • reglementarea mult mai clara a motivelor care au stat la baza aprecierii unui conflict ca fiind initiat sau derulat fara respectarea tuturor criteriilor impuse de norma juridica;
 • sa clarifice si sa detalieze la nivel legislativ toate spetele care din practica actuala sunt apreciate ca fiind interpretabile in oferirea tuturor argumentelor juridice care sa ajute evitarea oricaror interpretari in aplicarea legii.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 22 aprilie 2015.

 1. Proiect de lege privind completarea Legii nr. 321 din 15 octombrie 2009 privind comercializarea produselor alimentare 

Acest demers legislativ isi propune sa asigure premisele unui acces facil pe piata de desfacere reprezentata de comerciantii de tip Cash & Carry, supermarket sau hypermarket, a producatorilor nationali, zonali sau locali, care pot furniza carne, produse din carne, legume si fructe, cu respectarea celorlalte prevederi legale si dispozitii in domeniul sigurantei sanitar-veterinar.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 06 mai 2015.

 1. Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii

Aceasta propunere legislativa urmareste reglementarea autorizarii constructiilor in zone de interes turistic in care patrimoniul arhitectural trebuie sa fie pastrat si perpetuat.

De asemenea, se permite interventia autoritatilor publice locale pentru defiintarea constructiilor ilegale fara alte formalitati juridice care pana astazi erau o frana in luarea de masuri imediate.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 07 mai 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

        Impreuna in lumea afacerilor