Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Situatiile financiare din 2015 vor fi intocmite dupa noi reglementari. Vezi care sunt modificarile fata de anul trecut, ce principii contabile sunt recunoscute si cum se reclasifica firmele dupa active si cifra de afaceri

situaDe la 1 ianuarie 2015 a intrat in vigoare OMFP nr. 1802/2014, care aproba reglementarile contabile conforme cu Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea – act de referinta in conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare anuale.

Prin urmare situatiile financiare din acest an vor fi intocmite conform noilor reglementari.

Elementele de noutate absoluta sunt generate de doua abordari: prima, o reclasificare a entitatilor economice in categoriile microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari, iar in functie de aceasta clasificare, fiecare va intocmi situatii financiare prescurtate sau cu mai multe componente.

A doua abordare se refera la transpunerea in legislatia nationala a mai multor standarde IFRS fata de cele deja existente.

Sa detaliem cateva dintre aceste aspecte.

 • Cum se clasifica operatorii economici in functie de cifra de afaceri si active?

Microentitaţile sunt entitaţile care, la data bilanţului, nu depaşesc limitele a cel puţin doua dintre urmatoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 350 000 EUR;
 • cifra de afaceri neta: 700 000 EUR;
 • numarul mediu de salariaţi in cursul exerciţiului financiar: 10.

Entitaţile mici sunt entitaţile care, la data bilanţului, nu se incadreaza in categoria microentitaţilor şi care nu depaşesc limitele a cel puţin doua dintre urmatoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 4 000 000 EUR;
 • cifra de afaceri neta: 8 000 000 EUR;
 • numarul mediu de salariaţi in cursul exerciţiului financiar: 50.

Entitaţile mijlocii şi mari sunt entitaţile care, la data bilanţului, depaşesc limitele a cel puţin doua dintre urmatoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 4 000 000 EUR;
 • cifra de afaceri neta: 8 000 000 EUR;
 • numarul mediu de salariaţi in cursul exerciţiului financiar: 50.

Aceste criterii de clasificare se au in vedere la stabilirea formatului situatiilor financiare anuale si a numarului de componente ale acestor situatii financiare.

 • Ce standarde de contabilitate internationala regasim transpuse in noile reglementari contabile fata de cele deja existente?

Parcurgand noile reglementari contabile, fata de prevederile existente anterior, regasim transpuse distinct urmatoarele standarde de contabilitate internationala:

 • IAS28 Investitii in entitati asociate – acestea sunt regasite in sectiunea de Investitii nete in entitati straine.
 • IAS23 Costurile indatorarii – acestea sunt regasite in sectiunea Costurile cu realizarea unor active imobilizate.
 • IAS40 Investitii imobiliare. Actul normativ adopta o procedura distincta de contabilizare a investitiilor imobiliare fata de celelalte active ale societatii.
 • IAS41 Agricultura. Regasim transpusa in legislatia nationala notiunea de active biologice, atat sub forma imobilizarilor de active biologice cat si a stocurilor de productia agricola – active biologice productie animala.
 • IFRS6 Explorarea si evaluarea resurselor minerale. Legiuitorul a transpus in legislatia nationala evaluarea resurselor minerale, detaliind principiile de recunoastere in contabilitate atat pe structura de active necorporale cat si pe structura de active corporale.

Desigur, se pastreaza cateva diferente fundamentale cum ar fi faptul ca valoarea amortizabila a activelor este costul de achizitie sau productie in cazul reglementarilor recent adoptate, situatie existenta si in perioada anterioara, pe cand in cazul contabilitatii conforme cu IFRS valoarea amortizabila a activelor este determinata ca diferenta intre costul cu achizitia sau productia activelor si valoarea reziduala a acestora.

 • Cum sunt intocmite situatiile financiare anuale?

Situatiile financiare anuale au in continuare ca obiectiv prezentarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului entitatii. Cu toate acestea, observam si tendinta de transpunere in legislatie a unor elemente normative pentru intocmirea situatiilor financiare anuale conforme cu un cadru de reglementare.

 • Ce principii contabile sunt recunoscute?

Sunt recunoscute urmatoarele principii contabile:

 • Principiul intangibilitatii bilantului. in opinia noastra, consacrarea acestui principiu este un lucru excelent, tinand cont ca se pastreaza procedura de corectare a erorilor contabile la data constatarii lor.
 • Principiul contabilitatii de angajamente – acesta ne obliga sa inregistram in evidentele contabile tranzactiile la data la care acestea se produc si nu pe masura incasarilor sau platilor generate de acestea.
 • Principiul permanentei metodelor – acesta obliga entitatea sa utilizeze politici si metode contabile in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul;
 • Principiul prudentei – acesta obliga entitatea sa nu supraevalueze activele si veniturile si sa nu subevalueze datoriile si cheltuielile.
 • Principiul necompensarii. Compensarile intre elementele de activ si datorii, respectiv intre venituri si cheltuieli sunt interzise.
 • Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si datorii – acest principiu ne obliga la analiza distincta a componentelor elementelor de activ si pasiv cand se efectueaza evaluari.
 • Principiul evaluarii la costul de achizitie sau costul de productie. inregistrarea in evidenta contabila a elementelor patrimoniale se efectueaza de regula pe baza costului de achizitie sau de productie. Eventualele exceptii sunt permise numai in conformitate cu actualele reglementari.
 • Principiul pragului de semnificatie. O entitate se poate abate de la reglementarile privind modul de prezentare a informatiilor doar cand acestea sunt nesemnificative.
 • In ce conditii este obligatorie auditarea situatiilor financiare? 

Sunt supuse auditului entitaţile care, la data bilanţului, depaşesc limitele a cel puţin doua dintre urmatoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 3.650.000 EUR;
 • cifra de afaceri neta: 7.300.000 EUR;
 • numarul mediu de salariaţi in cursul exerciţiului financiar: 50.

Obligaţia de auditare pentru aceste entitati se aplica atunci cand acestea depaşesc limitele respective in doua exerciţii financiare consecutive.

De asemenea, entitaţile respective sunt scutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale daca limitele a doua din cele trei criterii menţionate nu sunt depaşite in doua exerciţii financiare consecutive.

Sursa: www.economie.hotnews.ro

        Impreuna in lumea afacerilor