Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Solicitări de clarificare în cadrul apelului de proiecte POCU/726/6/12

POCU-1AM POCU a informat că începând cu data de 01.09.2020 solicitanții vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/726/6/12 – Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii, etapa de Evaluare Tehnică si Financiară.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor.

Sursa: Fonduri-Structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor