Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale

agroturism-640x330Dezvoltarea activitatilor neagricole in zonele rurale, precum pensiunile, sunt sprijinite cu fonduri europene prin submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale, din cadrul PNDR 2014-2020.

Cei care doresc sa demareze o asemenea afacere este important sa cunoasca principiile care stau la baza selectiei proiectelor cu finantare europeana. Astfel, potrivit variantei consultative a Ghidului solicitantului, aferent submasurii 6.2, se vor prioritiza investitiile care sunt initiate de o intreprindere existenta, cu vechime in domeniul agricol, precum si investitiile care vizeaza activitati in agroturism si productie.

 1. Principiul diversificarii activitatii agricole a fermierilor/membrilor gospodariei agricole catre activitati neagricole.
 2. 1. Proiecte care sunt initiate de o intreprindere existenta, care a desfasurat in principal activitate in domeniul agricol si intentioneaza sa-si diversifice activitatea in sectorul non-agricol. Activitatea agricola trebuie sa fie realizata pe perioada a cel putin 12 luni de la data infiintarii si pana la data depunerii cererii de finantare. – 15 puncte
 3. 2. Proiecte care sunt initiate de un fermier/membru al gospodariei agricole care a activat in agricultura minimum 12 luni pana la data depunerii cererii de finantare (fapt verificat in baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol). – 10 puncte
 4. Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere (textile si pielarie, Industrii creative si culturale – inclusiv mestesuguri, activitati de servicii in tehnologia informatiei, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural).
 5. 1. Proiecte ce vizeaza activitati de productie din sectoarele cu potential de crestere. Proiectul vizeaza activitati conform codului CAEN aferent activitatii de productie scorate. – 40 puncte
 6. 2. Proiecte ce vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere. Proiectul vizeaza prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat. – 35 puncte

III. Principiul stimularii activitatilor turistice in sensul prioritizarii activitatilor agroturistice desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat/ destinatii ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.

 1. 1 Proiecte ce vizeaza investitii in agroturism (pensiuni agroturistice si/sau servicii de agrement ) in zonele cu potential turistic ridicat – 10 puncte
 2. 2. Proiecte care includ activitati turistice de agrement ce vor fi desfasurate in zonele cu destinatii ecoturistice. – 5 puncte
 3. 3. Proiecte care includ activitati turistice de agrement ce vor fi desfasurate in zone cu arii naturale protejate. – 5 puncte
 4. Principiul stimularii unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit in functie de productia comercializata sau activitatile prestate, in procent de peste 30% din valoarea primei transe de plata.
 5. 1. Proiecte care prevad in planul de afaceri productie comercializata sau activitati prestate intr-un procent de peste 40% din valoarea primei transe de plata. Verificarea se realizeaza in baza prognozelor din Planul de afaceri. – 25 puncte
 6. 2 Proiecte care prevad in planul de afaceri productie comercializata sau activitati prestate intr-un procent de peste 35% din valoarea primei transe de plata. Verificarea se realizeaza in baza prognozelor din Planul de afaceri – 10 puncte

Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria raspundere a beneficiarului.

Valorea sprijinului nerambursabil pentru submasura 6.2 Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale:

 1. este de 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, in baza unui Plan de afaceri.
 2. sprijinul se acorda cu respectarea prevederile Regulamentului (CE) nr. 1407/2013 si in baza OrdinuluiMADR nr. 1731/2015
 3. nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive, cu exceptia intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, pentru care sprijinul nu depaseste suma de 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.
 4. Sprijinul se acorda sub forma de suma forfetara in functie de tipul investitiei, respectiv 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu exista sume intermediare.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor