Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Sprijin prin POAT 2014 - 2020 pentru pregatirea proiectelor de infrastructura

bandiera-unione-europea-orig-720x480Proiectele de infrastructura necesita perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru pregatirea si elaborarea documentatiilor tehnico-economice. In acest sens s-a decis acordarea prin Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020 de sprijin financiar pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice si a altor documentatii necesare pregatirii si implementarii unor proiecte de infrastructura din domeniile:

a) Mobilitate urbana;
b) Regenerare urbana;
c) Infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura;
d) Centre de agrement / baze turistice /tabere scolare;
e) Infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic.

Astfel, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a emis Ordinul 855/17.07.2020 prin care a fost aprobat Ghidul solicitantului “Conditii Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operational Asistenta Tehnica 2014 – 2020” destinate pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile mentionate.

Prin acest apel de proiecte se va finanta elaborarea urmatoarelor documentatii tehnico-economice:

• studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, dupa caz;
• proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor si proiectul tehnic de executie, inclusiv documentatiile tehnico-economice prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica in continuare reglementarile specifice.

In functie de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar si pentru documentatii de tipul:
• plan de afaceri.
• studiu de marketing,
• studiu de oportunitate,
• studii geotehnice,
• studii pentru obtinerea acordurilor/avizelor de mediu,
• studii arheologice,
• studii hidrologice,
• studii topografice,
• documentatii cadastrale, orice alte categorii de studii si documentatii pentru obtinerea de avize/autorizatii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din aceste domenii.

Metodologia de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din POAT 2014-2020, in cadrul apelului destinat pregatirii proiectelor de infrastructura poate fi consultata accesand link-ul: https://adrnordest.ro/news.php?id=1153.

Sursa: ADR Nord-Est

        Impreuna in lumea afacerilor