Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere 2014-2020

În cadGestion-TIC1rul POC – Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 a fost lansată Acțiunea 2.2.1. Proiectele se depun cu 1 octombrie 2015, programul având un buget total de 59,7 milioane Euro.

Tipuri de proiecte:

  • dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC;
  • realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltării îintregii industrii TIC la nivel național sau internațional.

Se urmărește ca prin finanțarea acordată proiectelor să se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obținerii de produse inovatoare.

Solicitantul trebuie să demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor / serviciilor / aplicațiilor TIC realizate în cadrul proiectului, în context național/internațional și aria de aplicabilitate a produselor / serviciilor / aplicațiilor (la nivelul regiunii de dezvoltare sau în afara acesteia).

Solicitanți eligibili:

  • întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care își desfășoară activitatea în Romania, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau
  • consorții (parteneriate) de întreprinderi care își desfășoară activitatea în Romania, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Investițiile se supun regulilor privind ajutorul de stat prevazute în:

  • schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii inovative;
  • schema de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicatii TIC innovative prin:

  • investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale;
  • investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală;
  • investiții în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
  • investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale.

Bugetul total al apelului este de 59.700.000 EUR, valoarea maximă e de 3.240.000 per proiect, cu intensități de finanțare ce pot ajunge până la 100% în funcție de tipul de beneficiar, regiunea de implementare și tipul de activitate.

Perioada maximă de implementare a proiectelor este de 36 de luni.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se referă la anul în curs și 2 ani anteriori).

Valoarea ajutorului de minimis nu poate depăși 20% din valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului.

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în mod continuu, începând cu data de 1 octombrie 2015 ora 10:00 și se va încheia în data de 23 decembrie 2015 ora 16:30.

Sursa: www.finantare.ro

        Impreuna in lumea afacerilor