Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Stocuri de produse disponibile, administrate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, oferite spre vanzare

anrspsAdministraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale are prevăzute pentru vânzare în Programul anual de valorificare, următoarele produse:

1. Produse din domeniul industriei chimice: Bicromat de sodium, Bioxid de titan, Borax, Colofoniu, Criolit, Hârtie de scris, tipărit și desenat, Mercur, Schellac, Sulf măcinat, Tananți extracţie;

2. Produse din domeniul industriei textile-pielărie: Bumbac fibră, Piei naturale semifinite, Talpă bovine, crupon flexibil;

3. Produse din domeniul industriei de construcții și metalurgice: Oțel beton, Tablă zincată, Tevi instalaţii, Cherestea foioase, Antimoniu, Burlane de tubaj, Cadmiu, Cobalt, Cupru, Electrozi de grafit, Ferocrom 65%, Feromangan 75%, Feromolibden 60%, Ferosiliciu 75%, Ferosilicomangan 80%, Ferotitan 20%, Ferovanadiu 40%, Ferowolfram 72%, Material mărunt c.f., Metale dure-tip Relit, Nichel, Plumb electrolitic, Profile grele, Profile mijlocii şi uşoare, Tevi conducte, Tevi construcții din oțel carbon, Tevi extracție, Tagle relaminare, Tagle oțel, Tagle țevi, Zinc;

4. Produse din domeniul industriei petroliere: benzină, păcură.

Mai multe detalii pot fi obtinute prin accesarea site-ului www.anrsps.gov.ro, secțiunea „Valorificare stocuri”, precum şi a site-ului www.brm.ro.

        Impreuna in lumea afacerilor