Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Strategia anuală în Achiziții Publice -Elaborare, aprobare, conținut.-24 Mai 2017

achizitii2Dezbaterea va avea loc la Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău – sala Amfiteatru (Calea dr. Al. Şafran, Nr. 145, Bacău), ora 10.00

Conform normelor de aplicare ale legii 98/2016 privind achizițiile publice clasice, reglementate prin HG 395/24.05.2016:

  • „ART. 11. (2) Totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar reprezintă strategia anuală de achiziție publică la nivelul autorității contractante. (3) Strategia anuală de achiziție publică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziție publică cuprinse în aceasta, și se aprobă de către conducătorul autorității contractante.
  • 12.(1) În cadrul strategiei anuale de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a elabora programul anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/națională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.”

Participarea este GRATUITĂ.

Pot participa maxim 2 persoane de la aceeași instituție

LECTOR: DORU ȘELARU, Manager Achiziții Publice

 Câteva din subiectele pe care le vom discuta:

  • Cadrul legislativ general în domeniul achizițiilor publice;
  • Metodologie și structură; Întocmirea analizei diagnostic;
  • Analiză SWOT;
  • Trasarea obiectivelor și întocmirea Strategiei anuale;
  • Planul anual al achizițiilor publice;
  • Contextul național / principii generale;
  • Riscuri majore;
  • Documente de bază și etapele procedurii de achiziție.

Persoana de contact:

  Ana Panseluța Guțu – Sales Manager 0752 065 903 | ana@harrison.ro

  Bodea Virgil Daniel – Area Sales Manager 0746 283 143 | virgil.bodea@harrison.ro

        Impreuna in lumea afacerilor