Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALA A ROMANIEI, in consultare publica

Cercetările recente în domeniu arată că dezvoltarea rapidă are loc prin intermediul zonelor care concentrează forţa economică. În condiţii normale, oraşele concentrează din ce în ce mai multe resurse economice și umane care conduc la creşterea urbanizării, generând o gamă largă de  oportunităţi, permiţând oamenilor să-şi găsească slujbe mai bine plătite, companiilor să recruteze angajaţi cu abilităţi potrivite, capitalurilor şi ideilor să circule mai eficient. Pe măsură ce resursele se concentrează în jurul anumitor centre, economiile locale cresc accelerat, iar oraşele propulsează economia cu mai multă forţă și consistenţă decât înainte.

dezvZonele urbane pot fi motoare de creștere și centre de creativitate și inovare. Prin urmare, ar trebui elaborată o agendă urbană ambițioasă, care să definească mai clar resursele financiare în vederea abordării problemelor urbane, conferind autorităților urbane un rol mai important în conceperea și punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană.

Acțiunea în domeniul urban, resursele aferente și orașele în cauză ar trebui identificate în mod clar în documentele de programare.

Programele ar putea fi astfel concepute și gestionate nu doar la nivel național și regional, ci și la nivelul grupurilor de orașe sau la nivelul bazinelor fluviale.

Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial se fundamentează pe Strategia de dezvoltare teritorială a României – documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe un concept strategic, precum şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional.

In urma unui amplu demers institutional si de cercetare, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in perioada 2012 – 2014 a rezultat proiectul Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei” (SDTR) – România policentrică 2035, Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni.

Prin intermediul proiectului SDTR este conturata viziunea de dezvoltare a teritoriului national pentru anul 2035 si sunt stabilite obiective de dezvoltare, masuri, actiuni si proiecte concrete la nivel teritorial.

Obiectivele generale urmarite in proiectul ”Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei” (SDTR) sunt:

  • Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și broadband.
  • Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive.
  • Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane.
  • Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate teritorială.
  • Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.

Strategia de Dezvoltare Teritoriala se afla in consultare publica, documentul fiind disponibil pe www.ccibc.ro, la sectiunea Consultarea firmelor.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 31 martie 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

  • on-line, la sectiunea

        Impreuna in lumea afacerilor