Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Studiul privind evaluarea capabilității și performanțelor firmelor de consultanță din Regiunea Nord-Est

adr nord esteÎn perioada august–octombrie 2013, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est cu sprijinul Direcției Regionale de Statistică Neamț a realizat Studiul privind evaluarea capabilității și performantelor firmelor de consultanță din Regiunea Nord-Est în vederea creșterii absorbției fondurilor structurale.

Obiectivul general al studiului: realizarea unei inventarieri a serviciilor de consultanță oferite pe piață în Regiunea Nord-Est și de a stabili un set de masuri (în special de formare și informare) în vederea creșterii capacității consultanților în scrierea și gestionarea de proiecte cu finanțare publică în general și cu finanțare din Programul Operațional Regional în special.

S-au avut în vedere atingerea a doua obiective specifice:

 • Identificarea ofertei de consultanțăspecifice managementului proiectelor existente pe piața regională, care să cuprindă coordonatele de contact ale furnizorilor, tipurile de servicii oferite conform clasificărilor CAEN și CPV, localizarea și distribuția serviciilor;
 • Evaluarea ofertei de servicii de consultanță la nivel regional atât din punct de vedere al performanței economice, cât și din punct de vedere a furnizării de consultanță în elaborarea, gestionarea sau monitorizarea unui proiect cu finanțare publică/europeană.

Concluzii principale studiu:

 • Mai puține firme de consultanță, dar mai performante
 • La nivelul Regiunii Nord-Est există un  grad de dezvoltare destul de ridicat în ceea ce privește numărul furnizorilor de servicii de consultanță la nivel local
 • Din totalul firmelor de consultanță, 9,29% afirmă că au cel puțin un salariat cu experiență relevantă în scrierea proiectelor cu fonduri europene, în timp ce 8,64% afirmă că au personal angajat care are experiență relevantă în managementul proiectelor cu fonduri europene
 • 6,6% dintre firmele de consultanță din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est furnizează servicii specifice scrierii proiectelor, 5,3% oferă servicii de consultanță în implementarea proiectelor, iar 2,6% sunt specializate pe servicii post-implementare
 • Din totalul firmelor de consultanță care oferă servicii de consultanță în domeniul scrierii proiectelor cu fonduri europene 41,6% se află în județul Iași
 • Din punct de vedere al cifrei de afaceri, în județul Iași, firmele de consultanță înregistrează o cifră de afaceri de 54,9% din totalul cifrei de afaceri la nivel regional (anul 2012)
 • La nivel de regiune, în perioada 2007-2013, o firmă de consultanță care a furnizat servicii specifice accesării fondurilor europene a scris în medie un număr de 27,6 proiecte din care au fost finanțate 17,4 (valoare medie)  proiecte și pentru doar 12,4 (valoare medie) proiecte a oferit servicii și de implementare
 • Cel mai mare număr de proiecte cu fonduri europene pentru care firmele au furnizat servicii de consultanță în faza de scriere s-a înregistrat pe PNDR, urmat de numărul proiectelor ce au beneficiat de consultanță în scrierea lor pe POR (26,6%)
 • Principalele categorii de beneficiari pentru care s-au furnizat servicii de consultanță în scrierea proiectelor sunt: companii private (34% din numărul firmelor analizate); instituții publice din administrația locală (33,3%); organizații non-guvernamentale (15,7%)
 • Cei mai mulți beneficiari apreciază pozitiv calitatea serviciilor de consultanță din regiune
 • În general, beneficiarii au contractat servicii de consultanță din regiunea Nord-Est (89,2%), doar 10,8% alegând furnizori din alte regiuni

Informatii suplimentare gasiti pe www.adrnordest.ro

        Impreuna in lumea afacerilor