Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Subventii APIA: Documentele necesare privind schema de ajutor de stat pentru cresterea animalelor

bovine-640x330Fermierii romani pot solicita la APIA ajutoare de stat pentru cresterea animalelor, potrivit H.G.1179/2014. Aceste ajutoare de stat se acorda pentru servicii de determinare a calitatii genetice a raselor, precum si pentru servicii de intocmire si mentinere a registrelor genealogice al rasei.

Solicitantii care pot depune la APIA cereri privind schema de ajutor de stat pentru cresterea animalelor sunt: asociatiile sau organizatiile de crescatori care presteaza servicii subventionate micro-intreprinderilor, intreprinderilor, respectiv intreprinderile individuale si familiale, persoanele fizice autorizate, persoane fizice care detin certificat de producator/atestat de producator, dupa caz, precum si persoanele juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de produse agricole, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei.

In ceea ce priveste beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru cresterea animalelor, acestia pot fi micro-intreprinderile, intreprinderile, respectiv intreprinderile individuale si familiale, persoanele fizice autorizate, persoane fizice care detin certificat de producator/atestat de producator, dupa caz, precum si persoanele juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de produse agricole, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei.

Solicitantii ajutorului de stat completeaza si depun la Centrele Judetene ale A.P.I.A. pe raza caruia se afla sediul social al solicitantului, cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat pentru serviciile de intocmire si mentinere a registrelor genealogice insotitã de urmatoarele documente:

 •  dovada ca solicitantul este persoana juridica, conform legislatiei in vigoare;
 • acreditarea solicitantului pentru intocmirea si mentinerea registrului genealogic al rasei pentru care solicita ajutorul de stat, eliberata de ANZ;
 • lista microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii beneficiare ale serviciilor pentru efectuarea serviciilor de intocmire si mentinere a registrelor genealogice, avizata de ANZ, care va cuprinde: denumirea intreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, dupa caz, codul CAEN, numarul unic de identificare a intreprinderii la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), rasa si numarul de animale care fac obiectul serviciilor, numarul de angajati si cifra de afaceri, iar in cazul intreprinderilor noi se va mentiona “intreprindere nou-infiintata”;
 • copia contractelor incheiate de solicitant cu beneficiarii carora le presteaza serviciile pentru efectuarea serviciilor de intocmire si mentinere a registrelor genealogice care sa cuprinda specia, rasa si numarul de animale, serviciile prestate si tariful acestora;
 • copia contractului intre detinatorul registrului genealogic si prestatorul serviciului de determinare a calitatii genetice a raselor de animale, in cazul in care acesta este altul decât detinatorul registrului genealogic, din care sa rezulte contributia partilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
 • lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile pentru efectuarea serviciilor de intocmire si mentinere a registrelor genealogice pentru anul de aplicare, avizata de ANZ.

Ajutoarele de stat pot fi lunare sau trimestriale in functie de completarea solicitantului in cererea initiala si se acorda celor care indeplinesc urmatoarele conditii:

1. Efectuarea serviciilor de determinare a calitatii genetice a raselor:

 • sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare;
 • sunt acreditati de catre A.N.Z pentru intocmirea si mentinerea registrelor genealogice ale raselor de animale si/sau pentru determinarea calitatii genetice a raselor de animale.;
 • efectueaza serviciile pentru intocmirea si mentinerea registrelor genealogice ale raselor de animale si/sau pentru determinarea calitatii genetice a raselor de animale;
 • realizeaza parametrii tehnici ai programului de ameliorare sau conservare al rasei pentru care solicita sprijinul financiar;

2. Efectuarea serviciilor de intocmire si mentinere a registrelor genealogice al rasei:

 • colectarea si gestionarea datelor privind animalele, respectiv originea animalului, data nasterii, data insamântarii, data iesirii din efectiv si cauza acesteia, evaluarea animalelor de catre expert, actualizarea si prelucrarea datelor necesare pentru intocmirea si mentinerea registrelor genealogice;
 • activitatile administrative care au legatura cu inregistrarea datelor relevante privind animalele in registrele genealogice;
 • actualizarea software-urilor pentru gestionarea datelor in registrele genealogice;
 • publicarea informatiilor cu privire la registrele genealogice si a datelor din registrele genealogice; sau
 • alte activitati conexe intocmirii si mentinerii registrului genealogic.

Cererile initiale anuale pentru ajutorul de stat privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor se depun in perioada 1-15 decembrie an anterior, pentru serviciile ce urmeaza a fi prestate in anul urmator.

Documente obligatorii care insotesc cererea initiala pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitatii genetice a raselor:

 • dovada ca solicitantul este persoana juridica, conform legislatiei in vigoare;
 • acreditarea solicitantului pentru prestarea serviciilor de determinare a calitatii genetice a raselor de animale, eliberata de ANZ;
 • lista microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii beneficiare ale serviciilor de determinare a calitatii genetice, avizata de ANZ, care va cuprinde: denumirea intreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, dupa caz, codul CAEN, numarul unic de identificare a intreprinderii la APIA, rasa si numarul de animale care fac obiectul serviciilor, numarul de angajati si cifra de afaceri, iar in cazul intreprinderilor noi se va mentiona «intreprindere nou-infiintata»;
 • copia contractelor incheiate de solicitant cu beneficiarii carora le presteaza serviciile de determinare a calitatii genetice care sa cuprinda specia, rasa si numarul de animale, serviciile prestate si tariful acestora;
 • copia contractului intre detinatorul registrului genealogic si prestatorul serviciului de determinare a calitatii genetice a raselor de animale sau adeverinta eliberata de ANZ, in cazul in care acesta este altul decât detinatorul registrului genealogic, din care sa rezulte contributia partilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
 • lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile de determinare a calitatii genetice, pentru anul de aplicare, avizata de ANZ.

Documente obligatorii care insotesc cererea initiala pentru efectuarea serviciilor de intocmire si mentinere a registrelor genealogice:

 • memoriul tehnic cu activitatile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevazute in programele de ameliorare si/sau conservare, aprobat de ANZ;
 •  lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile de intocmire si mentinere a registrului genealogic, in luna pentru care se solicita ajutorul de stat, avizata de ANZ;
 • facturile lunare/trimestriale in care sa fie mentionate activitatile efectuate si cuantumul acestora, precum si perioada facturata;
 • copia certificatului de producator/copia atestatului de producator, in cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plata (prima cerere de plata a ajutorului cuvenit fiecarui beneficiar este considerata cererea depusa de solicitant la care este anexata pentru prima data in cursul anului factura cu valoarea activitatilor prestate catre acel beneficiar);
 • declaratiile pe proprie raspundere ale beneficiarilor din care sa rezulte daca beneficiaza sau nu de dreptul de deducere a TVA, cu exceptia persoanelor fizice (declaratia insoteste prima cerere de plata lunara/trimestriala si este actualizata pe propria raspunere in timpul anului daca apar modificari cu privire la dreptul de deducere a TVA de catre beneficiari);
 • cerere prin care se poate solicita schimbarea incadrarii juridice a beneficiarului in cazul in care pe parcursul anului de plata apar modificari de denumire, forma juridica de organizare sau adresa fata de cele inscrise in documentul prevazut la cap.2.5.5, lit. c), la care sa fie atasate documente oficiale doveditoare (documentul emis de Registrul Comertului care atesta modificarea formei juridice, denumirii sau adresei, documentul emis de RNE care atesta transferul animalelor de la beneficiarul inscris in documentul prevazut la cap. 2.5.5, lit.c) la cel dovedit prin documentul emis de Registrul comertului si/sau alte documente, dupa caz).

Cererea de plata se depune in 30 de zile lucratoare dupa incheierea lunii/ trimestrului pentru care au fost prestate serviciile lunare/trimestriale – pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitatii genetice a raselor de animale si pentru efectuarea serviciilor de intocmire si mentinere a registrelor genealogice.

Documente obligatorii care insotesc cererea de plata pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitatii genetice a raselor:

 • memoriul tehnic cu activitatile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevazute in programele de ameliorare si/sau conservare, aprobat de ANZ;
 • lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile de efectuare a serviciilor de determinare a calitatii genetice a raselor de animale, in luna pentru care se solicita ajutorul de stat, avizata de ANZ;
 • facturile lunare/trimestriale in care sa fie mentionate activitatile efectuate si cuantumul acestora, precum si perioada facturata;
 • documentele justificative de incasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzatoare, in functie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat;
 • copia certificatului de producator/copia atestatului de producator, in cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plata (prima cerere de plata a ajutorului cuvenit fiecarui beneficiar este considerata cererea depusa de solicitant la care este anexata pentru prima data in cursul anului factura cu valoarea activitatilor prestate catre acel beneficiar;
 • declaratiile pe proprie raspundere ale beneficiarilor din care sa rezulte daca beneficiaza sau nu de dreptul de deducere a TVA, cu exceptia persoanelor fizice;
 • cerere prin care sa solicite schimbarea incadrarii juridice a beneficiarului, in cazul in care pe parcursul anului de plata apar modificari de denumire, forma juridica de organizare sau adresa fata de cele inscrise in documentul prevazut la cap.2.6.5, lit. c), la care sa fie atasate documente oficiale doveditoare (documentul emis de Registrul comertului care atesta modificarea formei juridice, denumirii sau adresei, documentul emis de RNE care atesta transferul animalelor de la beneficiarul inscris in documentul prevazut la cap. 2.6.5, lit.c) la cel dovedit prin documentul emis de Registrul comertului si/sau alte documente, dupa caz).

Documente obligatorii care insotesc cererea de plata pentru efectuarea serviciilor de intocmire si mentinere a registrelor genealogice:

 • memoriul tehnic cu activitatile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevazute in programele de ameliorare si/sau conservare, aprobat de ANZ;
 • lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile de intocmire si mentinere a registrului genealogic, in luna pentru care se solicita ajutorul de stat, avizata de ANZ;
 • facturile lunare/trimestriale in care sa fie mentionate activitatile efectuate si cuantumul acestora, precum si perioada facturata;
 • copia certificatului de producator/copia atestatului de producator, in cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plata (prima cerere de plata a ajutorului cuvenit fiecarui beneficiar este considerata cererea depusa de solicitant la care este anexata pentru prima data in cursul anului factura cu valoarea activitatilor prestate catre acel beneficiar);
 • declaratiile pe proprie raspundere ale beneficiarilor din care sa rezulte daca beneficiaza sau nu de dreptul de deducere a TVA, cu exceptia persoanelor fizice (declaratia insoteste prima cerere de plata lunara/trimestriala si este actualizata pe propria raspunere in timpul anului daca apar modificari cu privire la dreptul de deducere a TVA de catre beneficiari;
 • cerere prin care se poate solicita schimbarea incadrarii juridice a beneficiarului in cazul in care pe parcursul anului de plata apar modificari de denumire, forma juridica de organizare sau adresa fata de cele inscrise in documentul prevazut la cap.2.5.5, lit. c), la care sa fie atasate documente oficiale doveditoare (documentul emis de Registrul Comertului care atesta modificarea formei juridice, denumirii sau adresei, documentul emis de RNE care atesta transferul animalelor de la beneficiarul inscris in documentul prevazut la cap. 2.5.5, lit.c) la cel dovedit prin documentul emis de Registrul comertului si/sau alte documente, dupa caz).

Intensitatea ajutorului de stat prevazut pentru aceasta schema de ajutor este:

 • Pana la 100% din costurile administrative aferente intocmirii si mentinerii registrelor genealogice;
 • Pana la 70% din costurile aferente pentru determinarea calitatii genetice sau a randamentului genetic al animalelor.

Valoarea ajutorului de stat acordat pe cap de animal pentru cheltuielile eligibile pentru mentinerea registrelor genealogice este de maxim:

 • 30 lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline si ecvidee;
 • 10 lei pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine si porcine.

Valoarea ajutorului de stat acordat pe cap de animal pentru cheltuielile eligibile pentru determinarea calitatii genetice a raselor este de maxim:

 • pentru rasele de animale din speciile taurine si bubaline, cuantumul este de – 80 lei pentru lapte si 20 lei pentru carne;
 • pentru rasele de animale din speciile ovine si caprine, cuantumul este de – 15 lei pentru lapte, 5 lei pentru carne, 3 lei pentru lana, 4 lei pentru pielicele;
 • pentru rasele de animale din speciile porcine, cuantumul este de 10 lei

Valoarea totala maxima a schemei de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor prevazuta de HG 1179/2014 cu modificarile si completarile ulterioare pentru perioada 2015 – 2020 este 759,250 mii lei, din care 238.202,85 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine si ecvidee, respectiv 521.064,15 mii lei pentru speciile ovine si caprine.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor