Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Suspendarea contractului individual de munca. Tot ce trebuie sa stii in 2015!

alternative_contract_muncaSuspendarea contractului individual de munca nu a fost niciodata un subiect simplu si nici macar unul preferat de profesionistii din dreptul muncii.

Codul Muncii aloca 6 dintre cele mai importante articole din tot cuprinsul sau acestui subiect vital pentru modul in care se desfasoara relatiile de munca. Important de retinut este ca in aceasta zona, sunt si printre cele mai multe greseli, implicit sanctiuni, amenzi si litigii de munca.

Cum suspendam contractul individual de munca in mod corect?

Cum procedam cand se doreste suspendarea contractului de munca pentru angajatul aflat in concediu de incapacitate temporara de munca?

Dar cand salariatul este arestat?

Asa cum prevede art. 49 din Codul Muncii, la alin. (1) suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

Atentie la faptul ca suspendarea CIM (contract individual de munca) implica in mod direct suspendarea prestarii muncii de catre salariat si implicit plata drepturilor de natura salariala de catre angajator.

Alineatul (4) al art. 49 din Codul Muncii prevede faptul ca in situatia suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

Nu uitati faptul ca in cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

Care sunt situatiile in care CIM se suspenda de drept, conform art. 50 din Codul Muncii?

a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;
c) carantina;
d) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;
e) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
f) forta majora;
g) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;
h) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;
i) in alte cazuri expres prevazute de lege.

Care sunt situatiile in care CIM se poate suspenda din initiativa salariatului:

a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesionala;
e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;
f) participarea la greva.

Atentie la faptul ca apare posibilitatea suspendarii contractului individual de munca in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

Care sunt situatiile in care contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului, conform art. 52 din Codul Muncii:

a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii;
b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;
c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
d) pe durata detasarii;
e) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

Nu vom neglija faptul ca daca se constanta nevinovatia angajatului care se regaseste in situatia a) sau b), atunci acesta isi va relua activitatea anterioara. I se va plati si depagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului!

Art. 54 din Codul Muncii mai prevede faptul ca un contract individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, si in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.

Contractul de munca NU se poate suspenda in timpul in care angajatul in cauza se afla in perioada de incapacitate temporara de munca. O greseala majora pentru angajatorii care nu respecta legislatia muncii. Amenda impusa de Legea nr. 108, pentru nerespectarea legislatiei in vigoare este de 10.000 de lei. Urmatorul pas este desfasurarea procesului pentru litigiu de munca. Deznodamantul este mai mult decat evident.

Dupa cum se poate observa, suspendarea contractului individual de munca reprezinta un subiect extrem de complex, unul pe care un practician in dreptul muncii trebuie sa il cunoasca indeaproape. Legislatia muncii nu permite interpretari in avantajul ilegal al salariatului sau al angajatorului. Legislatia muncii prevede un singur lucru: legea este mai presus de toti si de toate. Doar o interpretare obiectiva a legislatiei poate duce la consolidarea unei economii sanatoase, infloritoare.

Sursa: www.legislatiamuncii.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor