Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Tinerii fermieri beneficiaza de fonduri nerambursabile de 50.000 de euro prin noul PNDR

1Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei si va contribui la imbunatatirea managementului, la cresterea competitivitatii sectorului agricol si sprijinirea procesului de modernizare si conformitatea cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranţa la locul de munca.

Prin sub-masura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din noul Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, se va sprijini stabilirea pentru prima data a tinerilor fermieri ca sefi sau conducatori unici ai unei exploataţii agricole.
In procesul de instalare, tanarul fermier trebuie sa aiba in vedere urmatorii pasi:

 • Inregistrarea tanarului fermier ca microintreprindere sau intreprindere mica cu maximum 24 de luni inaintea depunerii cererii de finantare;
 • Elaborarea unui plan de afaceri pentru infiintarea unei exploatatii agricole care va demonstra ca exploatatia va atinge o dimensiune economica de cel puţin 12 000 S.O., pe care tanarul fermier urmeaza sa se instaleze;
 • Depunerea cererii de finantare impreuna cu planul de afaceri, documente doveditoare privind baza materiala cu bunuri imobile detinute la momentul depunerii cererii de finantare si angajamentul ca in termen de maximum 9 luni de la momentul deciziei de finantare va demara implementarea planului de afaceri;
 • Indeplinirea in maxim trei ani a obiectivelor propuse in planul de afaceri, inclusiv atingerea dimensiunii economice (SO) propuse, reprezentand momentul instalarii tanarului fermier.

Sprijinul acordat va contribui la imbunataţirea managementului, la cresterea competitivitaţii sectorului agricol si sprijinirea procesului de modernizare si conformitatea cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca. Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei. Masura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenti, cu un minim de cunostinte de baza, sa se instaleze ca şefi/conducatori ai exploatatiei.

Interventia prin sub-masura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din noul Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, va conduce la cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi/conducatori de exploatatie, fiind incurajati sa devina competitivi, sa se asocieze, sa participe la lanturile alimentare integrate, potrivit datelor publicate de Ministerul Agriculturii, care au caracter informative. Ghidul solicitantului va fi publicat dupa ce Comisia Europeana va aproba noul PNDR 2014-2020.

Gradul de imbatranire al fortei de munca in sector, cat si declinul demografic inregistrat in spatiul rural, arata nevoia cresterii interesului tinerilor pentru zonele rurale, iar in contextual nevoii de crestere a performantei exploatatiilor agricole, sunt necesare valori ale sprijinului suficiente incat sa stimuleze tinerii pentru accesarea sub-masurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din noul Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.
Prin sub-masura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” se urmareste incurajarea familiilor tinere de a se stabiliza, cu efect pozitiv asupra economiei naţionale.
Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor prevazute in planul de afaceri pentru a facilita tanarului fermier inceperea activitatilor agricole.

Beneficiarii sub-masurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”:

 • tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;
 • persoana juridica in care un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instaleaza impreuna cu alti tineri fermieri si care exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii si riscuri financiare in cadrul exploataţiei respective.

Sprijinul se acorda in vederea facilitarii stabilirii tanarului fermier in baza Planului de Afaceri (PA).Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea in bune conditii a PA aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.
Criterii de eligibilitate aplicabile tuturor beneficiarilor sub-masurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor şi intreprinderilor mici;
 • Solicitantul are o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 şi 50.000 SO (valoare productie standard);
 • Solicitantul prezinta un Plan de Afaceri pe care il va implementa conform cerintelor regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR;
 • Solicitantul are domiciliul stabil intr-una dintre unitatile administrativ teritoriale pe teritoriul careia se afla exploatatia;
 • Solicitantul devine fermier activ in termen de 18 luni de la data instalarii;
 • Solicitantul demonstreaza, inaintea celei de-a doua transe de plata, imbunatatirea performantelor economice ale exploatatiei, prin productia proprie comercializata in procent de minimum de 20 % din valoarea primei transe de plata (conditia se verifica in maxim 3 ani de la contractare);

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, planul de afaceri va viza obligatoriu amenajari minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (condiţia se verifica in maxim 3 ani de la contractare);

In cazul exploatatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar cele din UAT prezente in anexa II a Subprogramului pomicol;

 1. Solicitantul nu detine concomitent un alt loc de munca in afara unitatii teritorial-dministrative in care este situata exploatatia, sau a zonei limitrofe;
 2. Detine competente profesionale indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii: fie a efectuat studii medii/superioare in domeniul agricol/veterinar/economie agrara, fie are cunostinte in domeniul agricol dobandite prin participarea la programe de instruire.

Astfel, fie tanarul fermier trebuie sa ajunga la nivelul minim de calificare, care impune efectuarea a 360 de ore de cursuri specifice, conform celor stipulate in OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor, aprobata prin Legea nr. 375/2002, modificata şi completata prin OG nr. 76/2004, precum si actele normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile, clasificarile si nomenclatoarele specific, fie dobandeste competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 36 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Perioada de gratie in care tanarul fermier dobandeste competentele profesionale adecvate este de maximum 36 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Principii de evaluare a proiectelor:

 • Principiul comasarii exploatatiilor avand in vedere numarul exploatatiilor preluate integral;
 • Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol;
 • Principiul sectorului prioritar care vizeaza sectorul zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material saditor, pomicultura si producere de samanţa).
 • Principiul potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate;
 • Principiul raselor/soiurilor autohtone.

Principiile de selectie vor fi detaliate in legislatia nationala subsecventa si vor avea in vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea acestora in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala.

Sprijinul public nerambursabil este acordat pe o perioada de 5 ani, cea de-a doua transa de plata acordandu-se sub conditia indeplinirii corecte a planului de afaceri, de pana la acel moment, dupa maximum trei ani de la contractare. Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub forma de prima in doua tranşe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
 • 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult noua luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.
Acordarea celei de-a doua transe este conditionata de implementarea corecta, de pana la acel moment, a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. In cazul nerespectarii planului de afaceri pe primii trei ani, se recupereaza prima transa, proportional, in raport cu obiectivele nerealizate.
Pragul inferior si superior care permite unei exploatatii agricole sa acceseze sprijin prin aceasta submasura este cuprins intre 12.000 SO (valoare producţie standard) si 50.000 SO.

Sursa: www.agroromania.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor