Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

TVA prestari servicii UE si non-UE

codfiscalPersoanele impozabile ce sunt neinregistrate in scopuri de TVA in Romania si presteaza servicii catre clienti persoane neimpozabile stabilite in UE nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA cf. art. 316. Regimul special pentru servicii prevazut la art. 315 se aplica doar de persoanele impozabile inregistrate normal in scopuri de TVA pe teritoriul Romaniei cf. art. 316; poti sa te inregistrezi normal in scopuri de TVA prin optiune sau la depasirea plafonului de 220.000 lei prevazut la art. 310 alin. (1) si dupa obtinerea codului de inregistrare in scopuri de TVA vei putea aplica Regimul special prevazut la art. 315.

Factura se emite fara TVA folosind doar CUI-ul societatii, fara codul de TVA pentru operatiuni  intracomunitare daca persoana detine acel cod de TVA.

Art. 315 (4) Pentru operatiunile impozabile efectuate in conditiile prezentului regim special, persoana impozabila utilizeaza doar codul de inregistrare in scopuri de TVA alocat de statul membru de inregistrare. In cazul in care Romania este statul membru de inregistrare, codul de inregistrare utilizat de persoana impozabila este cel care i-a fost atribuit conform art. 316.

Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania care presteaza servicii catre clienti persoane impozabile stabilite in UE cu cod valid de TVA sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA cf. art. 317 lin. (1) lit. b) si in ROI cf. art. 329 alin. (1) lit. c);

Factura se emite fara TVA folosind codul de TVA obtinut in urma inregistrarii.

Art. 317 (10) Inregistrarea in scopuri de TVA conform prezentului articol nu confera persoanei impozabile calitatea de persoana inregistrata normal in scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru achizitii intracomunitare sau pentru serviciile prevazute la art. 278 alin. (2), primite de la persoane impozabile stabilite in alt stat membru sau prestate catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru.

sursa: conta.ro

        Impreuna in lumea afacerilor